Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Twoje działania w zakresie górnictwa, rolnictwa i przemysłu mogą powodować wytwarzanie opadów pyłu i popiołu.

Specjaliści ds. ochrony środowiska z firmy SGS przeprowadzają pobór próbek do pomiaru opadu pyłu w celu monitorowania problemu oraz współpracują z Tobą, aby opracować plany zmniejszenia opadu w przyszłości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi eksperci mogą pomóc Ci oczyścić działalność Twojego zakładu.

Monitoring pyłu i popiołu stanowi opłacalną metodę określenia priorytetowych obszarów kontroli oraz odchyleń, które skutkują nadmierną emisją pyłów. Badania mogą być przeprowadzone w stosunkowo krótkich okresach (np. w celu określenia źródła określonej skargi), ale zwykle są prowadzone przez kilka lat. Wiele kopalni wykorzystuje opad jako główny wskaźnik efektywności systemów zarządzania pyłem i stosują systemy kontroli pyłem przez cały okres działania kopalni, włącznie z okresem rehabilitacji terenu.

Nasi specjaliści stosują wiele technik monitorowania terenu w celu ustalenia zakresu problemu. Jeżeli zmierzone poziomy pyłu są wyższe od dopuszczalnych prawem limitów, współpracujemy z Tobą, aby opracować najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy, aby zmniejszyć poziomy opadu.

Firma SGS może Ci pomóc:

  • opracować kompleksowy system monitorowania opadu;
  • wdrożyć system przy wykorzystaniu stosownego sprzętu;
  • prowadzić monitoring, wysyłając w teren pracowników w celu odpowiedniego pobierania próbek i stosownych czynności konserwacyjnych;
  • przeprowadzać analizy i przedstawiać regularne raporty;
  • pomagać przy akredytacji Twojego systemu lub obsługiwać akredytowany system monitorowania w Twoim imieniu.

Jeżeli wiatr i opady deszczu są czynnikami przyczyniającymi się do opadu pyłu w danym obiekcie, analizujemy warunki klimatyczne, które mogą wpłynąć na charakter opadu pyłu w przyszłości. Pozwala nam to opracować kompleksowy plan oczyszczania, który uwzględnia wszystkie mające wpływ składniki w odniesieniu do funkcjonowania Twojej firmy w przyszłości.

Przeprowadzamy również analizę ryzyka w celu rozważenia innych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, które być może należy rozwiązać. Na przykład, możemy przeprowadzić dokładne badanie opadu pyłu pod kątem takich zagrożeń, jak promieniowanie, jeżeli może być to czynnik, który należy rozważyć w przypadku Twojego obiektu.

Zespół naszych specjalistów może zabezpieczyć Cię przed kosztownym i niebezpiecznym opadem pyłu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś i podejmij współpracę nad nowatorskimi rozwiązaniami dla Twojej firmy.