Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zespół ds. bezpieczeństwa środowiskowego SGS może wykonać badania nad bezpieczeństwem środowiska, aby pomóc Ci spełnić wymagania prawne i zminimalizować ryzyko wypadków. Skontaktuj się z zespołem naszych ekspertów już dziś.

Wykonujemy badania nad bezpieczeństwem środowiska wymagane ustawowo w przypadku obiektów zagrożonych poważnymi wypadkami. Możemy pomóc spełnić wymagania prawne lub wspólnie wdrożyć Twój własny system bezpieczeństwa. Będziesz mieć pewność, że pracujesz zgodnie z przepisami, chroniąc swoich pracowników i środowisko naturalne.

Sukces zawodowy to między innymi aktywna postawa wobec zarządzania bezpieczeństwem środowiska. Zapobieganie zagrożeniom dla środowiska będzie zawsze bezpieczniejsze i tańsze niż usuwanie skutków wypadku. Co więcej, obiekty, których działalność niesie ze sobą ryzyko potencjalnego zagrożenia dla środowiska i ludzi są zobowiązane do składania różnego rodzaju raportów bezpieczeństwa oraz ocen ryzyka.

W SGS mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań nad bezpieczeństwem, opracowaliśmy wiele scenariuszy narażenia dla różnych sektorów przemysłu. Zespół naszych specjalistów ds. bezpieczeństwa przeanalizuje warunki we wskazanym miejscu i opracuje plan bezpieczeństwa dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Nasza ocena zakłada wszechstronną analizę zakładu i sprzętu. Sprawdzamy architekturę, rozwiązania techniczne, biura i systemy administracji. Możemy również dokonać oceny obiektów zajmowanych przez wielu podnajemców i uwzględnić kontrolę ubezpieczenia, organów nadzoru i komisji BHP.

Ocena ryzyka i planowanie na wypadek sytuacji alarmowej stanowią element raportów z badań nad bezpieczeństwem, które są niezbędne w przypadku konieczności wykazania zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Pomagamy również szkolić personel oraz w ocenie bezpieczeństwa odwiertów i procedur. Wykonujemy ponadto ilościowe oceny ryzyka, aby pomóc zaplanować teren.

Jeśli nie jesteś pewien czy wykonać pełną ocenę bezpieczeństwa środowiska, dysponujemy wieloma darmowymi narzędziami online, które możesz wykorzystać do samodzielnego wykonania wstępnej oceny:

  • Narzędzie wzorcowe kart charakterystyki
  • Kontrola bezpieczeństwa turbiny wiatrowej
  • Sprawdź, czy Twoją firmę obowiązują przepisy w zakresie kontroli ryzyka wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji

Chroń swoich pracowników, obiekty i środowisko. Skontaktuj się z nami już dziś i zleć badanie bezpieczeństwa środowiska.