Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dla interesariuszy, konsumentów i wielu organizacji międzynarodowych coraz większego znaczenia nabiera ślad wodny przedsiębiorstw, czyli ilość wody zużywanej przez nie bezpośrednio lub pośrednio, jak również wpływ przedsiębiorstw na stan wód. W związku z tym trwają obecnie prace nad nową normą ISO 14046 dotyczącą śladu wodnego. Dzięki oferowanej przez SGS weryfikacji śladu wodnego według ISO 14046 oraz szkoleniu w zakresie śladu wodnego Twoje przedsiębiorstwo może wykazać się zaangażowaniem na rzecz tego innowacyjnego programu ochrony wód.

Przed normą ISO14046 nie było żadnych międzynarodowych standardów dotyczących zużycia wody. Przedsiębiorstwa stosowały różne techniki w celu uzyskania danych związanych ze zużyciem wody na potrzeby raportów dotyczących ochrony środowiska albo opakowań bądź dokumentacji produktów. Norma ISO14046 obejmuje spójne narzędzia służące do pomiaru zużycia wody oraz systemy zarządzania i najlepsze procesy oraz praktyki branżowe.

Oferowana przez SGS weryfikacja według ISO 14046 obejmuje kompleksową analizę zużcia wody oraz systemu gospodarowania wodą w przedsiębiorstwie. Zapewniamy weryfikację, że przedsiębiorstwo spełnia wymogi normy ISO14046. Współpracując SGS w celu uzyskania weryfikacji swojego śladu wodnego, korzystasz z naszej ogólnoświatowej renomy jako czołowej firmy prowadzącej audyty i certyfikację według wielu norm międzynarodowych. Audytorzy SGS doskonale znają te normy. Są oni w stanie zapewnić przedsiębiorstwu informacje dotyczące zużycia wody oraz zalecić sposoby zapewnienia zgodności z normą ISO 14046.

Oferowana przez SGS weryfikacja śladu wodnego według ISO 14046 zapewni Twojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną dzięki dostarczeniu dowodu akceptacji tej nowej normy. Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o opracowywaniu normy ISO 14046 oraz o procesie weryfikacji.