Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby móc zidentyfikować substancje niebezpieczne oraz właściwie promować ekologiczną zawartość produktu, skorzystaj z usług w ofercie SGS w zakresie bezpieczeństwa produktów. Pomożemy odpowiednio sklasyfikować, oznaczyć i opakować produkty zgodnie z wytycznymi UE (dyrektywa CLP). Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Zgodność ze wspólnotowymi przepisami CLP oznacza, że producent zapewnia odpowiednie informacje dotyczące potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych, a także ekologicznych składników wytwarzanych produktów. W związku z coraz większym naciskiem kładzionym na ochronę środowiska i przepisowe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi, bardzo poważnie traktujemy konieczność spełnienia przez naszych klientów wymogów ustawowych w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Przez wiele lat pracy zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz w klasyfikowaniu substancji według właściwych kategorii. Braliśmy udział w sporządzaniu kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych i posiadamy ogromną wiedzę w zakresie klasyfikowania i oznaczania substancji podlegających pod rozporządzenie REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Kontrolujemy na bieżąco wszystkie zmiany w rozporządzeniach REACH i CLP, więc potrafimy pomóc dostosować się do nowych przepisów.

Nasze usługi pogrupowane są w elastycznych pakietach modułowych, które umożliwiają dostosowanie się do potrzeb klienta. Oferta obejmuje takie usługi jak:

  • Audyt posiadanych certyfikatów w celu zagwarantowania, że substancje spełniają najnowsze wymagania w zakresie klasyfikacji
  • Kontrola istniejących lub sporządzenie nowych kart charakterystyki z uwzględnieniem najnowszych przepisów
  • Uzupełnienie kart charakterystyki preparatów i mieszanin odpowiednimi informacjami wymaganymi przez rozporządzenie REACH 
  • Dostosowanie kart charakterystyki do rozporządzenia CLP w zakresie substancji i mieszanin
  • Wiedza specjalistyczna w zakresie uzupełniania danych takich jak informacje toksykologiczne, dopuszczalne stężenia i natężenia w środowisku pracy oraz informacje ekologiczne
  • Pełna zgodność z przepisami dzięki zastosowaniu narzędzia dystrybucji e-mail, które łączy karty charakterystyki klienta z naszym wewnętrznym systemem przetwarzania
  • Dostęp do dokumentów na całym świecie za pośrednictwem naszych usług internetowych

Substancje niebezpieczne muszą zostać oznaczone za pomocą odpowiednich etykiet. Sprawdzimy, czy etykiety stosowane przez naszego klienta są właściwe, a także czy opakowanie substancji spełnia wymogi prawne.

Wiemy, że nasi klienci traktują kwestie ochrony środowiska równie poważnie, jak my. Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem.