Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność styka się z substancjami niebezpiecznymi, nasze zespoły ds. planowania na wypadek sytuacji alarmowej są gotowe wziąć na siebie zarządzanie sytuacją kryzysową.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia planu działania chroniącego reputację firmy i środowisko w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Skuteczne zarządzanie wypadkami wymaga natychmiastowej interwencji, która gwarantuje ochronę ludzi, produktów i środowiska. W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej, dostępność doświadczonego i dobrze wyszkolonego personelu wyposażonego w odpowiedni sprzęt ma krytyczne znaczenie w kwestii zmniejszenia skutków zdarzenia.

Nasze zespoły interwencyjne mają oddziały na całym świecie, gdzie udostępniamy pomoc specjalistów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi przez cały rok i całą dobę. Stosujemy najnowszy sprzęt ratowniczy (w tym również materiały do pakowania, absorpcji i zabezpieczania, pojemniki, pompy i sprzęt pomiarowy), a także udostępniamy obiekty do bezpiecznego usuwania, przechowywania i utylizowania odpadów.

Skorzystanie z naszych usług oznacza uzyskanie pomocy i informacji o bieżącej sytuacji przez cały czas, a także zgodność działań z obowiązującym prawem. Gwarantujemy:

  • natychmiastową pomoc inspektora, który przygotuje szczegółowy raport z miejsca zdarzenia
  • zespół interwencyjny, który będzie działał w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, organami i służbami ratowniczymi, a także będzie w stanie opanować źródło każdego skażenia 
  • dostęp do badań w naszych akredytowanych laboratoriach, które dokonają szczegółowej oceny gleby, wody i powietrza
  • koordynację przepływu informacji, aby w każdej chwili było wiadomo, co się dzieje i jakie są następne kroki
  • pomoc ze strony naszego zespołu interdyscyplinarnego o każdej porze (zespół interwencyjny, usługi laboratoryjne, analiza, eksperci ds. odpadów i środowiska, raporty i dostęp do danych)
  • doświadczenie w usuwaniu szkód i rekultywacji terenu

Nasze kontrole i raporty są niezależne, a ponadto zawierają szczegółowy raport interwencyjny w celu ustalenia ostatecznego rozwiązania w sytuacji kryzysowej.

Uniknij ryzyka zaskoczenia w sytuacji kryzysowej - skontaktuj się z naszym zespołem w celu przygotowania zintegrowanego planu zarządzania wypadkami.