Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dobrowolnie wykonane raporty dotyczące gazów cieplarnianych oraz pomiary śladów węglowych będą bardziej wiarygodne, jeśli przeprowadzi je niezależna firma taka jak SGS.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zweryfikować własne raporty środowiskowe.

Obecnie funkcjonuje na rynku kilka programów, których uczestnicy dobrowolnie sporządzają raporty dotyczące gazów cieplarnianych oraz wykonują pomiary śladów węglowych. Aby zwiększyć zaufanie do Twojej firmy, a także uwiarygodnić składane dobrowolnie raporty, dokonujemy oceny stosowanych metod oraz świadczymy niezależne usługi monitorowania, weryfikacji i certyfikacji. SGS jest akredytowaną firmą świadczącą usługi w ramach programu Carbon Standard, jak i Gold Standard.

Możemy także zatwierdzić pomiary obniżenia poziomu emisji w sposób wiarygodny naukowo, ale jednak niezgodny z kryteriami Mechanizmu Czystego Rozwoju czy projektów Wspólnych Wdrożeń. Sytuacja ta jest zwykle uzasadniona względami politycznymi – np. wynika z braku ratyfikacji przez dany kraj protokołu z Kioto.

Oprócz redukcji emisji wynikających z przynależności do programów, dokonujemy również inwentaryzacji korporacyjnych gazów cieplarnianych stosując ISO 14064. Wyniki takich działań mogą być wykorzystane do raportów publicznych lub wewnętrznych, zarządzania kosztami oraz raportów dla akcjonariuszy czy organów regulujących. Skorzystanie z takich usług stanowi komunikat, że kierownictwo firmy chce zmniejszyć własny ślad węglowy i ma świadomość korzyści rynkowych wynikających z takiej postawy. Niektóre przedsiębiorstwa wykorzystały nasze weryfikacje do podjęcia natychmiastowych działań, nie czekając na nowe przepisy prawne.

Przykłady naszych weryfikacji:

  • Kompensacja emisji dwutlenku węgla generowanego przez transport przy użyciu inicjatyw zgodnych z protokołem z Kioto 
  • Dokumentacja dotycząca braku dostępności wykorzystanych kredytów
  • Tworzenie „neutralnych węglowo” operacji i produktów
  • Weryfikacja emisji z eksploatacji energii, zużycia papieru w biurach i podróży służbowych pracowników 
  • Kompensacja skutków emisji dwutlenku węgla w wyniku wysyłki towarów

Potwierdzenie redukcji emisji oraz gazów cieplarnianych opatrzone marką SGS stanowi niekwestionowaną korzyść oraz zwiększa wiarygodność projektu. Skontaktuj się z naszym zespołem już dzisiaj i dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może wziąć udział w dobrowolnych działaniach i programach na rzecz redukcji emisji.