Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ISO 26000 - oferowane przez SGS wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej (ocena efektywności i szkolenie).

Norma ISO 26000 zapewnia wytyczne, którymi organizacje mogą się kierować, aby promować zaangażowanie w odpowiedzialne społecznie zachowania. Globalne organizacje otrzymują inspirację do tworzenia własnych strategii odpowiedzialności społecznej w oparciu o normę ISO 260000.

Jeśli chcesz, aby obecni i potencjalni klienci, interesariusze oraz pracownicy organizacji rozumieli działania firmy i mieli punkt odniesienia dla jej osiągnięć, powinieneś oprzeć się na wytycznych dotyczących odpowiedzialności społecznej określonych w normie ISO 26000.

Możemy pomóc organizacjom wykorzystać normę ISO 26000 zrealizowania korzyści wynikających z odpowiedzialnego społecznie postępowania. Oferujemy analizę luk lub pełną ocenę podejścia do wytycznych zawartych w normie, aby w ten sposób pomóc organizacji w identyfikacji obszarów wymagających doskonalenia. Oferujemy także szkolenie uświadamiające, które pomaga w pełnym zrozumieniu możliwości wprowadzenia normy w danej organizacji.

Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów organizacji z sektora publicznego i prywatnego, zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Pomoże ona postępować w sposób społecznie odpowiedzialny, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Zrównoważona działalność organizacji oznacza, że nie tylko dostarcza ona produkty i usługi, które satysfakcjonują klienta, lecz również robi to bez narażania na niebezpieczeństwo środowiska naturalnego i w odpowiedzialny społecznie sposób. Organizacje z całego świata coraz częściej stosują normę ISO 26000 przy opracowywaniu swoich strategii odpowiedzialności społecznej i traktują ją jako kompleksowe źródło wytycznych.

ISO 26000 pomoże organizacji działać w odpowiedzialny społecznie sposób poprzez zapewnienie wytycznych dotyczących:

  • pojęć, terminów i definicji związanych z odpowiedzialnością społeczną,
  • przesłanek, trendów i cech odpowiedzialności społecznej,
  • reguł i praktyk związanych z odpowiedzialnością społeczną,
  • podstawowych tematów i kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną,
  • zintegrowania, wdrożenia i promocji odpowiedzialnego społecznie zachowania w całej organizacji oraz - poprzez zasady i praktyki - w całej sferze jej oddziaływania,
  • identyfikacji i zaangażowania interesariuszy,
  • komunikacji zobowiązań, wyników i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Spełnij oczekiwania swoich interesariuszy. Podemij współpracę z SGS w celu przyjęcia i promocji wytycznych normy ISO 26000 dotyczących odpowiedzialności społecznej.