Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi geotechniczne oferowane przez firmę SGS – zapewniają, że teren spełnia wymagania niezbędne do realizacji Twojego projektu budowlanego.

Aby zapewnić, że teren spełnia wymagania niezbędne do realizacji Twojego projektu budowlanego należy koniecznie przeprowadzić badanie gleby, skał, rozmieszczenia uskoków oraz właściwości podłoża skalnego na Twoim terenie oraz w jego pobliżu.

Nasze usługi geotechniczne zapewniają szeroką gamę powierzchniowych i podpowierzchniowych analiz badawczych Twojego terenu. Możemy ocenić jak materiały ziemne będą oddziaływały na proponowaną budowlę oraz określić potencjalne zagrożenia dla ludzi, konstrukcji i środowiska. Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od rutynowych badań, jednorazowych analiz i rozwiązywania problemów, aż po projektowanie i nadzorowanie prac naziemnych oraz struktur podłoża.

Jako światowy dostawca usług geotechnicznych oferujemy kadrę ekspertów oraz najnowocześniejsze zasoby, metody badania oraz laboratoria. Dzięki naszej niezrównanej sieci o zasięgu ogólnoświatowym oraz doświadczeniu jesteśmy najchętniej wybieraną firmą wśród kontrahentów, konsultantów, producentów oraz agencji rządowych z branży inżynierii lądowej i wodnej na całym świecie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić, w jaki sposób nasze usługi geotechniczne mogą zapewnić, że Twój teren będzie spełniał wymagania niezbędne do realizacji Twojego projektu budowlanego.