Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Tytuł Data Rodzaj
Domowe rekawice kuchenne znak CE aktualizacja PPE 2018 Rękawice kuchenne przeznaczone do użytku domowego zostały zaklasyfikowane do kategorii II środków ochrony indywidualnej (PPE) i od 21 kwietnia 2018 r. będą podlegać przepisom nowego rozporządzenia (UE) nr 2016/425 dotyczącego PPE. 20 kwi 2018 Wiadomości biznesowe
Zmiana normy zabawkowej ISO 8124-1 Zmieniona norma ISO 8124-1 została opublikowana w marcu 2018 r. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do normy europejskiej EN 71 oraz normy amerykańskiej ASTM F963. 18 kwi 2018 Wiadomości biznesowe
Nowy standard GMP + B11 Wiarygodne analizy laboratoryjne mają kluczowe znaczenie dla silnego i wiarygodnego łańcucha bezpieczeństwa pasz - niedokładne lub fałszywe wyniki analizy mogą negatywnie wpływać na ich bezpieczeństwo. Incydenty związane z niedokładnymi wynikami analiz sprawiły, że GMP + International zdecydowało się na rozpoczęcie programu rejestracji laboratoriów GMP + Registered Laboratory. 16 kwi 2018 Wiadomości biznesowe
Tekstylia domowe – jakość, estetyka i bezpieczeństwo Dom powinien być wygodny i odzwierciedlać gust właściciela. Światowy rynek zapewnia właścicielom domów zasoby niezbędne do osiągnięcia tego celu, ale wybrane przez nich produkty muszą jednocześnie spełniać określone normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. 30 mar 2018 Wiadomości biznesowe
KONFERENCJA PROMOWA - OSTATNIE DNI NA ZGŁOSZENIE Zapraszamy na wydarzenie łączące merytorykę z kulturą i wypoczynkiem. Przygotowaliśmy wiosennną niespodziankę! 28 mar 2018 Lokalne wiadomości firmowe
SGS Polska z uprawnieniami do prowadzenia audytów zewnętrznych w branży ZSEE Audyty zewnętrzne za ubiegły rok muszą być przeprowadzone do 30 kwietnia. SGS Polska jako pierwsza jednostka certyfikująca w Polsce uzyskała rozszerzenie akredytacji weryfikatora EMAS o audyt przedsiębiorców na zgodność z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 27 mar 2018 Wiadomości biznesowe
Rozporządzenie RoHS na Ukrainie Ukraina wdrożyła rozporządzenie, które oparte jest o unijną dyrektywę 2011/65/UE w sprawie RoHS. 27 mar 2018 Wiadomości biznesowe
US EPA rewiduje dobrowolne normy emisji formaldehydu z kompozytów drewna Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) zaktualizowała swoją listę norm dotyczących emisji formaldehydu w drewnianych kompozytach i wyjaśniła kwestie techniczne, aby umożliwić producentom paneli ujednolicenie metod kontroli jakości z dużą lub małą komorą. Finalna wersja rozporządzenia (83 FR 5340) weszła w życie 7 lutego 2018 r. 23 mar 2018 Wiadomości biznesowe
Pierwszy raport ECHA dotyczący przestrzegania wymagań REACH W dniu 8 lutego 2018 r. ECHA opublikowała swój pierwszy raport dotyczący wspólnego nadzoru rynku w celu oceny zgodności i egzekwowania wymagań odnośnie ograniczeń substancji chemicznych wymienionych w załączniku XVII do REACH. Dane do sprawozdania pochodzą z 27 krajów, które w trakcie trwania projektu zgłosiły 5625 kontroli produktów. 20 mar 2018 Wiadomości biznesowe
Aktualizacja normy EN 71-8:2018 Nowa, zmieniona wersja normy europejskiej EN 71-8, która została opublikowana w styczniu 2018 roku, zawiera wiele zmian technicznych i wyjaśnień. 15 mar 2018 Wiadomości biznesowe