Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Tytuł Data Rodzaj
Badania biegłości PT – jakie wynikają z nich korzyści? Laboratoria posiadające akredytacje czy starające się o akredytacje PCA, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02, muszą wykazać swoją biegłość w wykonywaniu analiz. Mogą tego dokonać poprzez badania biegłości organizowane przez akredytowane do tego podmioty. W przypadku braku organizatora posiadającego akredytację na organizację badań biegłości PT (Proficiency Testing), dopuszcza się organizowanie badań porównawczych pomiędzy laboratoriami, czyli międzylaboratoryjne badania porównawcze, tzw. ILS (Interlaboratory Comparisons). 24 mar 2023 Wiadomości biznesowe
Decyzja wodnoprawna: proces jej uzyskiwania a techniczno-ekonomiczne aspekty wpływające na koszty utrzymania obiektu Konieczność pozyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych czy przemysłowych zobowiązuje właściciela obiektu, aby sporządził operat wodnoprawny. Na jego podstawie zostanie wydana decyzja wodnoprawna. Zlecony do sporządzenia operat wodnoprawny oraz koszty administracyjne związane z uzyskaniem decyzji stanowią tylko niewielką część kosztów całkowitych. Do nich należy doliczyć nie tylko koszty pozyskania decyzji, ale także koszty realizacji jej zapisów przez okres jej obowiązywania. Jeśli decyzja posiada zapisy, które nie są optymalnie dobrane do danej oczyszczalni, to będą one przez lata jej obowiązywania podnosić koszty eksploatacji obiektu. Na co powinniśmy więc zwrócić uwagę, by uniknąć zbędnych kosztów? 24 mar 2023 Wiadomości biznesowe
Czym jest Dobra Praktyka Laboratoryjna? O nowej Stacji Badawczej SGS w Ołtarzewie słów kilka Jako SGS jesteśmy światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Zajmujemy się m.in. badaniami nad pozostałościami środków ochrony roślin w materiale roślinnym, przeprowadzanymi zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL). Obecnie funkcjonują dwie certyfikowane jednostki badawcze SGS – Stacja Doświadczalna Marszowice oraz Stacja Doświadczalna Wenecja.  Wkrótce dołączy do nich kolejna stacja: tym razem w Ołtarzewie. 21 mar 2023 Wiadomości biznesowe
Legionella w basenach i strefach SPA – co powinniśmy wiedzieć i jakie zagrożenie za sobą niesie? Legionella powszechnie znana ze swojej odporności na niesprzyjające warunki środowiska jest dużym problemem w instalacjach wewnętrznych wody ciepłej, a także w strefach relaksu w wielu kompleksach. Czym jest, co może powodować i jak ją usunąć? Dowiecie się z lektury artykułu. 07 mar 2023 Wiadomości biznesowe
Europalety: czym są i jakie jest ich zastosowanie? Europalety są jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych narzędzi transportowych. Służą do przewożenia produktów na całym świecie. Ich rozmiar i materiały, z jakich są stworzone, umożliwiają bezpieczny transport różnego rodzaju produktów. Dużą zaletą każdej europalety jest jej wymienialność z paletami EPAL. Jakie możliwości niesie ze sobą korzystanie z palet EUR? Dowiecie się z lektury tego artykułu. 03 mar 2023 Wiadomości biznesowe
Certyfikacja gospodarki leśnej – dowód zaangażowania w odpowiedzialne zarządzanie Presja opinii publicznej, bardziej rygorystyczne przepisy i globalne skupienie się na ochronie środowiska napędzają dążenie do tego, aby lasy były dobrze zarządzanymi zasobami, a firmy wykorzystywały materiały pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. 27 lut 2023 Aktualizacje
Zintegrowany raport roczny 2022 – SGS po raz kolejny pionierem w swojej branży Z dumą publikujemy w pełni zintegrowany raport roczny w naszej branży TIC (testowanie, inspekcje i certyfikacja). Połączenie wyników finansowych i niefinansowych w jednym dokumencie zapewnia naszym partnerom cenny wgląd w wyniki finansowe i strategię zarządzania oraz perspektywę istotną dla społeczności lokalnych, w których działamy. Jesteśmy przekonani, że spójna sprawozdawczość korporacyjna poprawia przejrzystość działań, dzięki czemu wspiera lepsze podejmowanie decyzji. 27 lut 2023 Wiadomości firmowe
Radon w powietrzu – kiedy jest szkodliwy dla naszego zdrowia? Radon jest gazem radioaktywnym, który występuje naturalnie w glebie, wodzie i skałach. Wraz z powietrzem radon przenika do wnętrza budynków, gdzie może gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach, takich jak piwnice czy pomieszczenia bez wentylacji. Niestety radon jest uważany za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, szczególnie kiedy znajduje się w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Wdychanie radonu przez dłuższy czas może prowadzić do poważnych chorób, w tym do zachorowania na raka płuc. 24 lut 2023 Wiadomości biznesowe
Wzrost znaczenia kryteriów ESG i związanych z tym wyzwań – droga do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju, marki i potencjału inwestorów Względy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) istnieją od dziesięcioleci w różnych postaciach, ale obecnie stają się coraz ważniejsze dla wielu interesariuszy. Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść ESG i nasze usługi w tym zakresie. 24 lut 2023
Żywność modyfikowana genetycznie – czy może być dla nas korzystna? Produkty modyfikowane genetycznie to wciąż kontrowersyjny temat, mimo że żywność już od lat poddaje się procesom modyfikacji. Żywność modyfikowana genetycznie (GMO) ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Pomimo wielu badań potwierdzających brak wpływu na nasze środowisko wciąż słychać głosy uparcie zaprzeczające tej tezie. Liczne prace badawcze skupiają się na oddziaływaniu tego rodzaju produktów na zwierzętach, co dla niektórych jest mało wiarygodne, dlatego że nie potwierdzają one faktycznego wpływu na ludzi. Jaka więc jest cała prawda na temat żywności modyfikowanej genetycznie? 17 lut 2023 Wiadomości biznesowe