Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska posiada swój wewnętrzny system zarządzania jakością, który obowiązuje w całej korporacji SGS.  Jednocześnie w wybranych obszarach w zależności od rodzaju działalności nasz system spełnia wymagania wyspecyfikowane w międzynarodowych normach.
Znaczna część tych obszarów jest akredytowana przez niezależne jednostki akredytujące. Aktualnie posiadane akredytowane obszary działalności są potwierdzone następującymi dokumentami:

  • Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 313, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydanie nr 13 z 20 grudnia 2011 (zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%20310 )

  • Jednostka Inspekcyjna – Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej nr AK 013, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A, wydanie nr 6 z 6 lipca 2011 (zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AK 013 )

  • Jednostka Certyfikująca Wyroby – Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 152, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby, wydanie nr 3 z 23 czerwca 2010 (zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AC 152 )

  • Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania – Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania Gospodarką Leśną w systemie PEFC nr AC 162, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania, wydanie nr 1 z 19 maja 2011 (zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA:  http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AC%20162 ).