Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Od 1999 roku SGS Polska jest członkiem Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Cele Izby to:

  • Wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking)
  • Reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii
  • Promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych, współpraca z innymi izbami bilateralnymi oraz z polskimi i szwajcarskimi organizacjami biznesowymi
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 150 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.