Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska posiada swój wewnętrzny System Zarządzania Jakością, który obowiązuje w całej korporacji SGS. Jednocześnie w wybranych obszarach w zależności od rodzaju działalności nasz system spełnia wymagania wyspecyfikowane w międzynarodowych normach.

Znaczna część tych obszarów jest akredytowana przez niezależne jednostki akredytujące.

Aktualnie posiadane akredytowane obszary działalności są potwierdzone następującymi dokumentami:

  • Jednostka Inspekcyjna – Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej nr AK 013, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A, zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA.
  • Jednostka Certyfikująca Wyroby – Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby w obszarze Rolnictwa Ekologicznego nr AC 152, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby, zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA.
  • Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania – Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania Gospodarką Leśną w systemie PEFC nr AC 162, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania, zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA.
  • Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 313, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego, zakres akredytacji patrz na stronie internetowej PCA.

SGS Polska posiada akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Laboratorium SGS Polska, w którego skład wchodzą następujące pracownie:

  • Pracownia Paliw Stałych (PPS),
  • Pracownia Produktów Naftowych (PPN),
  • Pracownia Paliw Płynnych (PPP),
  • Pracownia Analiz Produktów Konsumenckich i Materiałów Przemysłowych (PAZ),
  • Pracownia Badań Nieniszczących (PBN).

SGS jest wiodącą w świecie firmą kontrolną , weryfikacyjną i certyfikacyjną . SGS jest uznawana jako światowy wzorzec jakości i etyki.Zatrudniając ponad 75 000 pracowników , SGS działa w sieci ponad 1 500 biur i laboratoriów na całym świecie.