Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KONFERENCJA REMEDIACJA, REKULTYWACJA I REWITALIZACJA 23-26.04.2014 KOŁOBRZEG

 

Zapraszamy Państwa na XX Jubileuszową Konferencję Naukowo Szkoleniową pt. Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja organizowaną przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu.

 

Eksperci SGS Polska przedstawią podczas jednego z panelu naukowo- szkoleniowego referat dotyczący Immobilizacji metali ciężkich jako alternatywnej metody remediacji zanieczyszczeń.

 

Tematyka konferencji obejmie m.in. takie tematy jak

  • Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony wód i powierzchni ziemi

  • Zrównoważona remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych

  • Koncepcje i efektywne metody rewitalizacji terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych

  • Efektywne metody zamykania i rekultywacji składowisk odpadów

  • Analiza ryzyka w remediacji terenów zanieczyszczonych

  • Planowanie przestrzenne w rewitalizacji terenów zurbanizowanych

  • Metody i technologie bioremediacji zanieczyszczonych gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych i osadów dennych

  • Stan glebowej materii organicznej i efektywne metody zwiększania jej zawartości w zdegradowanych glebach i gruntach

  • Modelowanie matematyczne, GIS, monitoring jako narzędzia do oceny ryzyka ekologicznego, przebiegu prac remediacyjnych, stopnia likwidacji zagrożenia oraz zintegrowanego zarządzania terenami zdegradowanymi i ich rewitalizacją

Szczegółowych informacji udziela biuro konferencji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.