Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Branża Systems & Services Certification, SGS Polska, z dniem 18 marca 2014 r.
uzyskała status jednostki notyfikowanej NB 2525 i jest uprawniona do wykonywania
zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR),
jako jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji.

Zakres świadczonych usług obejmuje certyfikację zakładowej kontroli produkcji
w obligatoryjnym systemie europejskim dotyczącym wyrobów budowlanych
objętych normami zharmonizowanymi [hEN] w systemie oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ dla:

  • KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (WG NORMY PN-EN 14081-1)
  • KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH (WG NORMY PN-EN 1090-1)
  • MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (WG NORM SERII PN-EN 13108).

Dowiedz się więcej