Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ROZBUDOWA LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

Branża Ochrony Środowiska kontynuuje automatyzację laboratorium w ramach realizacji założeń wynikających z przeprowadzonej w poprzednich latach optymalizacji procesu analitycznego.

Zakupione zostaną wysokiej klasy analizatory przepływowe (CFA) dla analiz zawartości całkowitego fosforu i azotu oraz spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym oraz detekcją optyczną (ICP-OES) dla oznaczeń metali w wodach i ściekach.

Ze względu na znaczny wzrost ilości realizowanych projektów z dziedziny pomiarów jakości powietrza pochodzących od emitorów zorganizowanych tj. gazów odlotowych, wytwarzanych m.in. przez elektrociepłownie, będzie zakupiony kolejny, przenośny, zestaw do poboru próbek pyłów i gazów na bazie pyłomierza grawimetrycznego

W ramach nowo powstałej struktury – Instytutu Pestycydów - w maju tego roku zostanie ukończona instalacja dwóch chromatografów do oznaczeń pestycydów w produktach rolnych. W efekcie możliwości analityczne, rozwijanej od dwóch lat usługi, zostaną podwojone w ujęciu ilości oznaczanych prób na dobę.

Dodatkowo nowe urządzenia umożliwią wykrywanie i oznaczanie nowych grup związków oraz na niższych poziomach detekcji.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat naszego laboratorium.

Wyślij email