Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Konferencja Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód ma charakter międzynarodowego forum dyskusyjnego, przedstawiającego najnowsze osiągnięcia naukowe, rozwiązania inżynierskie, bezpieczeństwo systemów wodociągowych uregulowania prawne oraz metody zarządzania w tej tematyce.

Podczas konferencji SGS Polska przedstawi referat na temat: „Problemy małych gmin z zagwarantowaniem właściwej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wody”.

TEMATYKA WIODĄCA KONFERENCJI:

  • Jakość wód powierzchniowych, ochrona wód
  • Jakość i zagrożenia wód podziemnych
  • Ochrona wód w regionach przyrodniczo cennych Natura 2000
  • Procesy i technologie uzdatniania wód powierzchniowych
  • Technologie uzdatniania wód podziemnych
  • Dezynfekcja wody: metody, efekty, zagrożenia
  • Systemy membranowe w uzdatnianiu wody
  • Magazynowanie i dystrybucja wody
  • Jakość wody w systemach dystrybucji: stabilność biologiczna i chemiczna wody
  • Pompownie i urządzenia pompowo-hydroforowe
  • Problematyka małych systemów wodociągowych
  • Modernizacje systemów wodociągowych
  • Przewody wodociągowe: materiały, uzbrojenia, budowa, eksploatacja
  • Monitorowanie, kontrola i automatyzacja w systemach wodociągowych
  • Zarządzanie systemami wodociągowymi
  • Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie zagrożeń środowiskowych
  • Technologie unieszkodliwiania osadów w aspekcie ochrony wód
  • Problemy usuwania i unieszkodliwiania popłuczyn i osadów z procesów uzdatniania wody
  • Ochrona wód w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej metodami bezodkrywkowymi.
  • Problemy ekonomiczne w uzdatnianiu i ochronie wód
  • Aspekty prawne z ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód oraz zaopatrzenia miast i wsi w wodę
  • Edukacja ekologiczna w ochronie wód.

Konferencja skupia ludzi nauki i techniki, inwestorów, eksploatatorów, producentów, managerów, prawników i ekonomistów głównie z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji i Australii.

W trakcie Konferencji zostaną wręczone Nagrody AQUARINA (Nagroda SEEN - PZITS im. doc. dr Krzysztofa Lipińskiego) za wybitne osiągnięcia z dziedzin wchodzących w zakres tematyki konferencyjnej przyznane przez Kapitułę. 

W imieniu swoim i organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie organizatora.