Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska Sp. z o.o., jako jednostka notyfikowana NB 2525  do zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305 (CPR) czynnie uczestniczy w pracach Grup Sektorowych Grupy Jednostek Notyfikowanych.

W dniu 27 maja 2014 r. w siedzibie głównej TZUS w Pradze odbyło się 15 posiedzenie Grupy Sektorowej Europejskich Jednostek Notyfikowanych – SG15 Wyroby do Budowy Dróg, w którym brali udział przedstawiciele SGS Polska Sp. z o.o., Adam Sarnaszek – Dyrektor Branży Certyfikacji i Audytu oraz Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (jedyne przedstawicielstwo z Polski). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele europejskich jednostek notyfikowanych oraz obserwator z sekretariatu technicznego TechSec GNB-CPR.

Głównym przedmiotem spotkania było przedstawienie stanu prac nad poszczególnymi projektami roboczymi dokumentów Position Papers serii NB-CPR skierowanych do jednostek notyfikowanych w związku z Rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (CPR), jak również przedstawienie wyników prac komitetów CEN/TC 227 i CEN/TC 336. Omówiono również aktualne wyniki prac grupy Advisory Group (AG).

Ustalono miejsce i termin kolejnego spotkania grupy SG15, które planowane jest w październiku 2014 roku we Wiedniu.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług dotyczących certyfikacji wyrobów budowlanych ZKP.

Wyślij e-mail