Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS w Polsce, rozwija swoje możliwości w zakresie doświadczeń polowych dodając, do już istniejącej sieci, trzy nowe stacje doświadczalne w Zamarte, Cebulki i Święcice.

Przygotowane i uruchomione przed nowym sezonem, stacje badawcze, umożliwiają SGS prowadzenie doświadczeń GLP i GEP w wielu klimatach i regionach geograficznych, dzięki czemu odpowiadamy na rosnące potrzeby wszystkich klientów.  Dalszy rozwój oraz poszerzenie naszej oferty w Polsce planowe jest na jesień i przełom roku 2014/2015.

Polska należy do strefy rejestracyjnej - centralnej w UE i strefy klimatu morskiego EPPO. Nasz klimat jest zróżnicowany, od północno-wschodniej części, która przypomina klimat w krajach bałtyckich, do bardziej umiarkowanych temperatur w regionie centralnym i bardzo ciepłych warunków na południu. Ta różnorodność ma silny wpływ na rolnictwo a w szczególności siewy i zbiory.

Jako jeden z najbardziej rolniczych krajów w Europie, Polska musi zapewniać wysoki poziom rozwiązań agronomicznych dla rolników, w tym także w zakresie nasion i nowych pestycydów. Nasze centrum badań terenowych pracuje w oparciu o dobre praktyki laboratoryjne (GLP) i dobre praktyki doświadczalne (GEP), wymagane przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów. Zwiększenie zasięgu firmy w Polsce zapewni lepszą obsługę klientów oraz szerszą dystrybucję badań, zwłaszcza w regionach podatnych na specyficzne chwasty, choroby i szkodniki. Dodatkowo rolnicy coraz częściej wykorzystują doświadczenia polowe aby uzyskać niezależny obraz wyników.

Dzięki rozległej sieci stacji terenowych oraz zespołowi lokalnych ekspertów i techników w terenie, SGS może zapewnić badania GEP i GLP dla wszystkich głównych upraw w Polsce. SGS zapewnia doświadczenia polowe w takich lokalizacjach jak:

  • Wenecja
  • Zamarte
  • Święcice
  • Cebulki
  • Wykonujemy doświadczenia również poza stacjami, koło Radomia, w pobliżu Poznania i Wrocławia.

Szybki rozwój w Polsce jest częścią planowanej ekspansji firmy w Europie. SGS posiada stacje doświadczalne i laboratoria w 14 krajach UE i zapewnia swoim klientom:

  • dobry zasięg we wszystkich strefach klimatycznych EPPO
  • rozwiązania PAN UE dla doświadczeń polowych
  • duże doświadczenie i wiedzę w uzyskiwaniu wyników i ich raportowaniu na bieżąco
  • możliwość przeprowadzenia trudnych i nietypowych badań.

SGS Polska posiada certyfikat GLP dla badań analitycznych w laboratorium Pszczyna, zatem certyfikat ten dotyczy nie tylko fazy polowej doświadczeń. Ponadto, firma może wykonać analizę składu chemicznego produktów oraz analizy pozostałości. Szczegółowe doświadczenia analizy składu nasion są wykonywane w laboratorium nasiennym w Gdyni.

Jako uznany i kompetentny partner, SGS zapewnia klientom na całym świecie wykonanie doświadczeń polowych GEP, badań lokalnych GLP oraz usług analitycznych.

Skontaktuj z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat usług doświadczeń polowych SGS.