Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS – PIERWSZA JEDNOSTKA CERTFIKUJĄCA ORGANIZUJĄCA KURS WPROWADZAJĄCY W NOWE WYMAGANIA ISO/DIS 9001:2015 ZATWIERDZONY PRZEZ IRCA W RAMACH CPD

W ślad za publikacją nowej wersji normy ISO/DIS 9001 SGS proponujemy nowy kurs szkoleniowy "Wprowadzenie do ISO / DIS 9001:2015”. SGS jest pierwszą profesjonalną organizacją świadczącą usługi w zakresie szkoleń i rozwoju, która oferuje jednodniowy kurs zatwierdzony przez IRCA w ramach wymaganego przez nią CPD (Ciągłego Rozwoju Zawodowego). Kurs adresowany jest do: każdej organizacji posiadającej ważny certyfikat System Zarządzania Jakością  zgodnego z  ISO 9001, organizacji, która jest zainteresowana tą certyfikacją lub też tylko uzyskaniem wiedzy dotyczącej aktualizacji normy.

Kurs zatwierdzony przez IRCA, największą międzynarodową jednostkę rejestrującą auditorów, jest uznawalny przez jednostki certyfikujące i inne organizacje branżowe.

O ISO/DIS 9001:2015

Projekt Normy Międzynarodowej (DIS) wersja ISO 9001 zawiera kilka głównych obszarów proponowanych zmian:

1.     Struktura i terminologia, która obejmuje etap wprowadzenia Aneksu SL;

2.     Szerszy kontekst wewnętrzny i zewnętrzny organizacji w zakresie Systemów Zarządzania Jakością (rozdziały 4 i 6);

3.     Szczegółowe wymagania Systemu Zarządzania Jakością (rozbudowane rozdziały 5 i 7  - 10)

Wersja DIS kładzie przede wszystkim większy zewnętrzny nacisk na zarządzanie jakością jako element podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem.

Jak możemy pomóc?

SGS posiada szczególne kompetencje, aby pomóc organizacjom w transferze na normę ISO 9001:2015.  Oprócz kursu wprowadzającego, SGS oferuje również, kurs dotyczący Załącznika SL/Zarządzania Ryzykiem, a także szkolenie dotyczące oceny różnic wynikających z wymagań normy ISO/DIS 9001:2015 dla organizacji planujących certyfikację na zgodność z tą normą, gdy tylko zostanie ona opublikowana. Krótkie omówienie Aneksu SL dostępne jest na stronie www.sgs.com/ISO9001.

Kolejne aktualizacje

Normę ISO/DIS 9001 można zakupić przez stronę http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62085.

Oficjalna grupa robocza ISO 9001:2015 (ISO/TC 176/SC 2) odpowiadająca za opracowanie i publikację normy ISO 9001:2015 pracuje nad zestawieniem pokazującym powiązania pomiędzy punktami  normy ISO9001:2008 i ISO/DIS 9001:2015. Wykaz w postaci tabeli powiązań będzie wkrótce dostępny na stronie www.iso.org/tc176/sc02/public.

Więcej  aktualnych informacji dotyczących opracowania normy ISO 9001:2015 oraz harmonogram jej publikacji zostanie podany przez SGS w miarę ich udostępniania.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonego przez IRCA kursu w ramach CPD, znajdziesz na stronie www.irca.org/organisations/CPD.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:

Magdalena Bartosiewicz
System and Services Certification
Specjalista ds. Szkoleń
SGS Polska Sp. z o.o
 Ul. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
Polska

Tel: (48-58) 661 07 10
E-mail: pl.szkolenia@sgs.com

  O SGS

 SGS to światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowaniu oraz certyfikacji. SGS jest firmą rozpoznawaną, jako światowy wzór jakości i uczciwości. Zatrudniamy ponad 80 000 pracowników w blisko 1650 laboratoriach i biurach na całym świecie.