Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Niniejszym informujemy, iż w dniu 01 października 2014 r. Spółki SGS Polska Sp. z o.o.                z siedzibą w Warszawie oraz SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie podjęły wspólną decyzję o ich połączeniu oraz podpisały Plan Połączenia. Spółką Przejmującą jest SGS Polska     Sp. z o.o., Spółką Przejmowaną SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Połączenie spółek nastąpi w oparciu o art. 492 §1 pkt. 1 KSH poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.