Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeprowadzony w sierpniu 2014 r. w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. audyt wykazał zgodność systemu zarządzania wprowadzonego w Spółce z normą
EN 15838, co stanowi o spełnieniu najwyższych standardów profesjonalnej troski o klienta.

Norma EN 15838 została opracowana przez ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organisations) na zlecenie Komisji Europejskiej w 2009 roku. Jej najważniejszym celem jest wyznaczenie standardu w zakresie zbudowania systemu zarządzania jakością w organizacjach contact point nastawionego na kompleksowe spełnienie wymagań klientów, jak również wskazanie najlepszych praktyk w kluczowych obszarach zarządzania.

Po audycie certyfikującym, wykonanym przez międzynarodową jednostkę certyfikującą SGS, eService otrzymało certyfikat EN 15838, który jest ważny przez 3 lata. W celu potwierdzenia skuteczności utrzymywanego systemu zarządzania, w kolejnych latach zostaną przeprowadzone coroczne audyty nadzoru.

Zdaniem Dyrektora Biura Obsługi Klienta eService Elżbiety Tomaszewskiej, certyfikat ten jest odzwierciedleniem nie tylko dużego wkładu zespołu w poprawne i profesjonalne relacje
z Klientem, lecz też najważniejszych wartości pielęgnowanych przez firmę. Dodaje, że na uzyskanie tego certyfikatu miało wpływ wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem, które wykształciło w pracownikach stałe doskonalenie się w dążeniu do kompleksowego rozwiązania problemu przy pierwszym kontakcie.

Widoczne zaangażowanie w utrzymanie systemu, profesjonalna wiedza pracowników eService oraz ich przyjazne nastawienie do klientów sprawia, że system zarządzania jakością kontaktów
z klientem, funkcjonujący w spółce, zyskał nasze uznanie. W eService widoczna jest chęć monitorowania i poprawiania wskaźników mających na celu zapewnienie skutecznej
i satysfakcjonującej komunikacji z klientami. Pracownicy odpowiedzialni za doskonalenie modelu obsługi klienta wybiegają nawet ponad wymagania standardu, monitorując dodatkowe elementy, nie wymagane przez normę. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia eService proponowanie coraz to lepszej i przemyślanej strategii w zakresie świadczonych usług
– komentuje Krzysztof Gawecki, Audytor SGS.

eService z 40% udziałem w rynku płatności elektronicznych jest wiodącym agentem rozliczeniowym w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawową działalnością Spółki jest autoryzacja oraz rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą wszystkich typów kart płatniczych VISA, MasterCard, Diners Club, Discover i American Express, realizowanych
w złotówkach oraz w ponad 20 innych walutach. Dodatkowo eService oferuje takie usługi jak doładowanie telefonów komórkowych, obsługę programów lojalnościowych, obsługę kart podarunkowych, wypłatę gotówki, a sieć akceptacji Spółki liczy ponad 100 tysięcy urządzeń
w obrębie całego kraju. eService należy do EVO Payments International oraz PKO Banku Polskiego.

Skontaktuj się z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat usług certyfikacji systemu
wg EN 15838.