Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W październiku 2014 firma ARRA, specjalizująca się w transporcie produktów leczniczych, otrzymała jako pierwsza w Polsce, certyfikat EU GDP (Good Distribution Practice) potwierdzający spełnienie Wytycznych z 5 listopada 2013 w sprawie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Certyfikat ten został wydany przez SGS Polska na okres 3 lat, w czasie których firma zostanie poddana dwóm auditom nadzoru.

W niniejszych wytycznych ustanowiono odpowiednie narzędzia, które mają pomóc dystrybutorom hurtowym w prowadzeniu działalności, a także zapobiec wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw. Przestrzeganie zasad GDP ma na celu zapewnienie kontroli nad łańcuchem dystrybucji, a w konsekwencji także utrzymanie wysokiej jakości i integralności produktów leczniczych.

Zawsze dążyliśmy do minimalizacji ryzyka związanego z transportem. Otrzymanie certyfikatu GDP jest dla nas potwierdzeniem ciężkiej pracy jaką włożyliśmy przez lata w doskonalenie naszych wewnętrznych procedur związanych z jakością oraz bezpieczeństwem transportu produktów leczniczych. - mówi Artur Ratajczak, prezes i założyciel firmy.   

Uzyskanie certyfikatu EU GDP wyróżnia firmę ARRA spośród innych podobnych organizacji – nie tylko rozumie ona potrzebę spełnienia wysokich standardów dystrybucyjnych, ale widzi korzyści w poddaniu się niezależnej ocenie. Certyfikat wydany przez SGS potwierdza dotychczasowym i potencjalnym klientom, że ARRA spełnia wymagania GDP w 100%.

Firma ARRA świadczy usługi transportu drogowego produktów leczniczych w temperaturach kontrolowanych, na terenie całej Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Ukrainy, w Białorusi, Rosji, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Kazachstanu oraz Gruzji.