Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS od 1996 r. w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce świadczy usługę telefonu alarmowego (Emergency Response Services) dla klientów korporacyjnych. W ramach kontraktów globalnych, naszymi klientami są duże, międzynarodowe korporacje.

Usługa ma na celu ułatwienie komunikacji z producentem w sytuacjach alarmowych oraz uzyskanie informacji o produkcie. Samo uruchomienie usługi związane było m.in.
z nałożeniem wymagań na producentów materiałów niebezpiecznych w zakresie udostępnienia telefonu alarmowego, czynnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oznacza to, że respondenci ERS muszą w każdej chwili być gotowi na telefon od użytkownika, przewoźnika, służb ratunkowych oraz innych osób, które mają dostęp do numeru alarmowego dla danego produktu. Numer telefonu alarmowego musi znajdować się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) oraz
w dokumentach przewozowych. System posiada scentralizowany system przekierowywania rozmówcy w momencie gdy dzwoni on z telefonu o numerze kierunkowym z danego kraju do respondentów mówiących w danym języku. W związku z tym, w sytuacji gdy np. polskiemu kierowcy, znajdującemu się na terenie obcego kraju, potrzebna będzie pomoc respondenta w sprawie produktu, będzie on przekierowany na numer obsługiwany przez respondentów SGS w Polsce.

Konieczna jest błyskawiczna reakcja - odbiór telefonu, zebranie szczegółowych informacji na temat zdarzenia, kontakt z producentem oraz zapewnienie zwrotnej informacji dla dzwoniącego.

Respondenci muszą być gotowi na wszelkiego rodzaju telefony - począwszy od krótkich zapytań
o możliwość zastosowania danego produktu w określonych okolicznościach, a kończąc na sytuacjach zagrożenia życia bądź poważnego skażenia środowiska. Na przestrzeni lat obsługi telefonu alarmowego odnotować można przypadki, kiedy respondenci zapewniali niezbędne informacje dla personelu medycznego, straży pożarnej, jak również osób, które miały podejrzenia niepożądanego wpływu produktów na stan zdrowia. Naszym zadaniem jest także dbanie o wizerunek klienta - co jest realizowane poprzez jego niezwłoczne informowanie o zdarzeniu i umożliwienie ustosunkowania się wobec danej sytuacji.

Praca respondenta jest wymagająca i odpowiedzialna. Osoby, które realizują tą usługę przechodzą okresowe szkolenia i są świadome konieczności niezwłocznego reagowania i uruchomienia procedury zaraz po otrzymaniu zgłoszenia.

Świadczymy najwyższą jakość obsługi tam, gdzie jest to szczególnie istotne!

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat usługi telefonu alarmowego SGS.