Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska został przyjęty do prestiżowego grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najstarszej i największej organizacji pozarządowej w Polsce zajmującej się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Jako Partner Strategiczny FOB, wspólnie z innymi firmami członkowskimi, w kompleksowy sposób będziemy rozwijać i upowszechniać wiedzę i najlepsze praktyki biznesowe w obszarze odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo z FOB to także potwierdzenie, że SGS Polska przestrzega najwyższych standardów postępowania względem swoich pracowników, klientów i najbliższego otoczenia.

SGS Polska już od kilku lat współpracuje z FOB podnosząc świadomość i przybliżając firmom w Polsce różne aspekty odpowiedzialności społecznej podczas organizowanych na ten temat specjalistycznych konferencji i seminariów, w tym cyklu „Zrównoważony rozwój w praktyce”.

W latach 2003-2006 prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym Forum Odpowiedzialnego Biznesu była Małgorzata Greszta, która dzisiaj jest Menedżerem Działu Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS Polska.

Skontaktuj się z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez SGS w zakresie zrównoważonego rozwoju.