Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS, jako partner, wziął udział w I Ogólnopolskim Kongresie Ciągłości Działania, który odbył się w Jachrance 26-27 marca 2015.

Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń przedstawicieli z różnych sektorów w obszarze BCM, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji oraz rozwiązań technologicznych. Dobór właściwych metod oraz narzędzi wpływa bowiem  na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, minimalizując tym samym ewentualne starty w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Przedstawiciele SGS – Krzysztof Bączkiewicz oraz Michał Cichocki podczas panelu pt. „ISO 31000 metoda realizacji wymagań nowych norm ISO” przedstawili normę dotyczącą zarządzania ryzykiem, która stała się jednym z najważniejszych narzędzi biznesowych w skutecznym zarządzaniu procesami. Krzysztof Bączkiewicz zwrócił szczególna uwagę na wykorzystanie tego narzędzia przez organizacje posiadające certyfikowane systemy zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001 czy ISO 22301 – systemie zarządzania ciągłością działania.

Zaproszeni eksperci podjęli również próbę wypracowania zasad współpracy pomiędzy administracją publiczną, biznesem oraz dostawcami rozwiązań technologicznych w obszarze zarządzania ciągłością działania, między innymi poprzez odpowiednie wdrożenie wymagań prawnych i dobrych praktyk w sektorach wskazanych w Ustawie o Zarządzaniu Kryzysowym , w tym poprzez ochronę infrastruktury krytycznej (Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej).