Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Na początku maja br firma Azis eTrade Sp. z o. o. z Warszawy ogłosiła konkurs plastyczny pt. "Chroń las, pełen życia i pozytywnej energii" dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin: Połaniec, Rytwiany, Osiek i Staszów. Miejsce konkursu było ściśle związane z bliską lokalizacja jednej z największych spalarni biomasy w Europie.

Konkurs miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie wiedzy z zakresu energii odnawialnej czerpanej z lasu.

Nadesłanych zostało ponad 350 prac płaskich i przestrzennych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27.05.2015. Wybranych zostało 12 najlepszych prac w 3 kategoriach wiekowych. 30 prac zostało nagrodzonych wyróżnieniem.

W dniu 28.05.2015 w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbył się piknik powiązany z rozdaniem nagród głównych i których fundatorami były firmy Azis Sp. z o. o., Widrex -Trans Sp. z o.o. i SGS Polska Sp. z o. o. a współorganizatorem było Nadleśnictwo Staszów.

Nagrody, m.in. rowery górskie, aparaty cyfrowe i namioty, zostały wręczone zwycięzcom z rąk naszych Patronów - Pani Burmistrz Gminy Staszów Ewę Kondek, Pana Burmistrza Gminy Osiek Rafała Łysiaka i Pana Wójta Gminy Rytwiany Grzegorza Forkasiewicza. Niespodzianką był fakt, że każde dziecko biorące udział w konkursie zostało nagrodzone upominkami w postaci koszulek i innych drobnych gadżetów.

Podczas pikniku uczestnicy konkursu mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez Nadleśnictwo Staszów, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Azis eTrade. Ogromną popularnością cieszyło się też stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej.

Duże zainteresowanie konkursem skłoniło organizatorów do podjęcia decyzji o kolejnych jego edycjach.

Pozostaje nam czekać na ogłoszenie kolejnej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez SGS.