Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ISO 45001- Pierwszy standard ISO z zakresu sytemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy- coraz bliżej momentu publikacji. 

Ponad 2.3 miliona ludzi ginie każdego roku w wyniku wypadku lub choroby wywołanej pracą, co jest tylko dodatkiem do ponad 300 milionów osób, które uległy w niej urazowi. (Zródło: ILO).

ISO 45001, ustanawia wymagania dla systemu zarządzania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, było inspirowane OHSAS 18001 i zaprojektowane w celu pomocy firmom oraz organizacjom na całym świecie w zapewnieniu zdrowia i ochrony osób, które dla nich pracują. W zeszłym tygodniu, komisja techniczna pracująca nad tym standardem, w skład w której wchodzą eksperci zarówno z ISO jak i International Labour Organization, spotkali się w Genewie aby przeanalizować komentarze i problemy wskazane podczas zebrania komitetu w fazie konsultacyjnej. Teraz kiedy problemy zostały rozwiązane i tekst został poprawiony, rozpoczął się kolejny etap, w którym to standard trafił do Draft International Standard (DIS) i jest to etap publicznych konsultacji przed publikacja. ISO 45001 ma zostać opublikowane w Październiku 2016.

Źródło: www.iso.org