Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska został Partnerem Merytorycznym XIV Forum Dyskusyjnego „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG”, które odbędzie się 3 Grudnia 2015 roku w Warszawie.

PLANOWANY PROGRAM:

 • Polityka klimatyczna UE - zmiany w przepisach wspólnotowych odnośnie biopaliw
 • Praktyczne aspekty Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
  w realiach krajowego rynku paliw. Najnowsze wyniki kontroli jakości paliw.
 • Wpływ biokomponentów na jakość paliwa.
 • Wdrażanie dyrektyw ILUC
 • Sposoby prowadzenia polityki magazynowej w kontekście zapasów obowiązkowych
  i okresów przejściowych dla niektórych parametrów.
 • Parametry paliw, które najczęściej nie spełniają norm Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw
  ze szczególnym uwzględnieniem parametru odporności na utlenianie ON (normy, sposoby badania itp.)
 • Proces kontrolny jakości paliw oraz skutki złej jakości paliw – sankcje.
 • Procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych dotyczących nieprzestrzegania warunków koncesji.

ZAPROSZENI UCZESTNICY DEBATY TO M.IN. (W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ):

 1. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 2. Piotr Daniel, Dyrektor Departamentu Służby Celnej, Ministerstwo Finansów**
 3. Anna Janiszewska, Dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Agnieszka Kuczkowska, Kierownik Pionu Paliw i Biotechnologii, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 5. Jacek Loret, Dyrektor Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Urząd Regulacji Energetyki
 6. Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 7. Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych
 8. Bogdan Szyc, Dyrektor Branży Oil, Gas & Chemicals, SGS Polska Sp. z o.o.
 9. mec. Adam Toczyski, Polska Izba Paliw Płynnych
 10. Wiesława Urzędowska, Zastępca Dyrektora ds. Technologii Nafty, Instytut Nafty i Gazu

TERMIN I MIEJSCE:

Hotel „Parkowa”, ul. Belwederska 46/50, Warszawa
3 grudnia 2015 r., godz. 10.00

Więcej informacji na temat udziału w Forum na stronie organizatora

Serdecznie zapraszamy!