Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

25 sierpnia 2015 r., SAAS w swym powiadomieniu 4A przedstawiła zarys nowego, poprawionego harmonogramu i procesu, według którego organizacje będą przechodzić na normę SA8000:2014®.

Nowy okres przejściowy rozpocznie się 1 stycznia 2016 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2017 r. zgodnie z podanymi niżej terminami granicznymi, które  obowiązywać będą organizacje posiadające obecnie certyfikat SA8000:2008® oraz organizacje ubiegające się po raz pierwszy o certyfikację zgodnie z normą SA8000:2014®.

Począwszy od 1 kwietnia 2016 r. wszystkie początkowe audyty certyfikacyjne SA8000 u nowych klientów muszą być zgodne z normą SA8000:2014® i będą obejmować ocenę organizacji przy użyciu metody Social Fingerprint (ślad społeczny) oraz niezależną ocenę przeprowadzaną przez Jednostkę Certyfikującą.

Klienci posiadający obecnie certyfikat SA8000:2008® będą musieli przejść na standard SA8000:2014® do 30 czerwca 2017 r. W tym celu klienci zobligowani będą odbyć audyt (tranisition audit) na zgodność z wymaganiami SA8000:2014® (w tym ocenę organizacji metodą Social Fingerprint oraz niezależną ocenę przez Jednostkę Certyfikującą).

Po 30 czerwca 2017 r. wszystkie certyfikaty SA8000:2008® tracą ważność.

Począwszy od 1 czerwca 2016 r. Jednostki Certyfikujące mogą rozpocząć przeprowadzanie audytów SA8000:2014® pod warunkiem, że SAAS zweryfikuje i zatwierdzi ich dokumentację.

Dalsze informacje o wymaganiach nowej normy SA8000:2014®, dokumentach normatywnych SAAS i odnośnych dokumentach z wytycznymi oraz dokumentach referencyjnych znajdują się na witrynie internetowej SAI pod adresem: www.sa-intl.org