Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

STANDARDY CSR W ZARZĄDZANIU
Jak odnaleźć się w gąszczu standardów i narzędzi?

17 listopada 2015 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez SGS Polska,  konferencja nt. standardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. W konferencji wzięło udział ok. 50 osób reprezentujących największe firmy w Polsce.

Konferencję rozpoczęła Małgorzata Greszta, Sustainability Services Manager w SGS Polska, prezentacją „Wykorzystanie standardów i narzędzi w zarządzaniu CSR”, w której przedstawiła przegląd i praktyczne wykorzystanie standardów dotyczących systemów zarządzania oraz wspierających je narzędzi do podnoszenia efektów działań CSR.

Drugie wystąpienie poprowadził Bogdan Kraśniewski, Audytor Wiodący i Ekspert w SGS Polska, który wprowadził uczestników w temat systemów zarządzania, ich założeń i korzyści. W bardzo ciekawy sposób przedstawił model samodoskonalenia PDCA pokazując, że zasady które rządzą systemami są wykorzystywane przez nas w naszym codziennym życiu.

Następnie uczestnicy podzieleni na grupy wzięli udział w warsztatach, których owocem była mapa standardów podzielna na kluczowe obszary CSR: strategia, zarządzanie, rynek, środowisko i miejsce pracy. Mapa pokazała jak dużo jest już dziś standardów związanych z CSR oraz jak kompleksowo traktują one wiele tematów związanych z zarządzaniem organizacją.

W sesji „Normy i standardy w praktyce zarządzania” uczestnicy podzielili się na 2 grupy.

Sesję środowiskową pt. „Jak wykorzystać standardy środowiskowe do zarządzania” poprowadził Bogdan Kraśniewski,. Wprowadził uczestników w temat zarządzania środowiskowego oraz przedstawił kilka wybranych standardów, których celem jest zarówno ochrona środowiska, jak i doskonalenie biznesu.

Pan Damian Ferski, Manager HSE z Faurecia Automotive Polska S.A. z zakładu w Grójcu, przedstawił prezentację „Poszanowanie środowiska w grupie Faurecia” dzieląc się z uczestnikami najlepszymi praktykami środowiskowymi Grupy Faurecia, która posiada m.in. certyfikowany przez SGS system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001. 

Sesję BHP pt. „Jak dzięki certyfikatom podnieść standardy w miejscu pracy” poprowadziła Joanna Waberska, Certification Manager i Auditor Wiodący w SGS Polska. Poprzez pokazanie wybranych standardów traktujących miejsce pracy i szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników uświadomiono uczestnikom jak ważne są one w działalności organizacji.

Pani Małgorzata Góra, Regionalny Specjalista ds. BHP w Coca-Cola HBC Polska Zakład w Tyliczu, w bardzo interesujący sposób przedstawiła – stosowane przez koncern Coca-Cola - najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które bezpośrednio wiążą się z wdrożonym i certyfikowanym systemem zarządzania zgodnym z normą OHSAS 18001 – brytyjskim standardem dotyczącym BHP.

Obie sesje i wystąpienia zaproszonych gości, którzy podzielili się godnymi polecenia praktykami swoich organizacji pokazały jak w stosunkowo łatwy sposób można wykorzystać standardy zarządzania do doskonalenia organizacji oraz ukonstytuowania działań związanych z społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.