Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SYSTEM CERTYFIKACJI ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW I BIOPŁYNÓW

SGS Polska Sp. z o.o. uzyskała od INiG uprawnienia  do prowadzenia procesów certyfikacji systemu, jako jedna z pierwszych jednostek certyfikujących w Polsce.

CERTYFIKACJA KZR INiG

Jest to polski system certyfikacji biomasy, spełniający wymagania dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania Energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa RED), którego administratorem jest Instytut Nafty i Gazu (INiG).

Certyfikacja KZR INiG realizuje wytyczne znowelizowanej Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która  wprowadza obowiązek certyfikacji biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

System KZR INiG, jako system uznany przez Komisję Europejską (KE) uznaje wszystkie systemy dobrowolne również uznane przez KE, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy 2009/28/WE.

Oznacza to, że certyfikaty KZR INiG są akceptowane na terenie całej Unii Europejskiej, także w ramach innych uznanych systemów certyfikacji.

KTO MOŻE UZYSKAĆ CERTYFIKAT KZR INiG – ZAKRES SYSTEMU

KZR INiG obejmuje ocenę, pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, biomasy uprawianej i zbieranej na terenie Unii Europejskiej, odpadów i pozostałości zbieranych na terenie Unii Europejskiej, a także surowców,   biopaliw i biopłynów wytworzonych
na terytorium UE.

Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw, biopłynów, biokomponentów począwszy
od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich (skupu, pośrednictwa, przetwarzania biomasy).

System KZR INiG obejmuje wszystkie podmioty, które fizycznie są właścicielami biomasy lub biopaliwa:

  • producentów rolnych
  • przetwórców biomasy
  • dostawców paliw silnikowych na rynek, a także
  • wszystkich innych podmiotów, występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.

KORZYŚCI Z POSIADANEGO CERTYFIKATU KZR INiG

Wdrożenie systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED.

Certyfikacja produkcji biomasy według systemu KZR INiG potwierdza zgodność z wymaganiami polskich i unijnych przepisów prawnych.

Audity KZR INiG są prowadzone przez polskich auditorów SGS, którzy posiadają wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów certyfikacji zrównoważonej produkcji biomasy i biopaliw wg standardów REDCert czy ISCC.

Możliwość sprzedaży biomasy (surowca oraz przetworzonej), jako towaru zrównoważonego.

Współpraca z SGS gwarantuje sprawną pomoc w uzyskaniu certyfikatu KZR INiG, jak i płynny przebieg samego procesu certyfikacji. Nasza pomoc pozwoli uniknąć zbędnych kosztów oraz zapewni stałą kooperację w całym procesie.

Skontaktuj się z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług Certyfikacji KZR INiG