Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W pierwszych dnia grudnia 2015 w Krakowskim Banku Spółdzielczym (KBS) został przeprowadzony audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301. Audyt zrealizowała szwajcarska jednostka certyfikująca SGS. Audyt certyfikacyjny potwierdził, że KBS zgodnie z wymaganiami normy wdrożył oraz utrzymuje System Zarządzania Ciągłością Działania obejmujący Centralę Banku oraz wszystkie jego Oddziały terenowe.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania, który zapobiega incydentom zakłócającym działania organizacji, zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz zapewniania, że w razie gdyby do nich doszło, organizacja sprawnie zareaguje i odzyska sprawność operacyjną. Nawet jeśli nie zdarzył się jeszcze nigdy poważny incydent, zbudowanie systemu opartego na normie ISO 22301 definiuje potrzebę zidentyfikowania krytycznych procesów biznesowych oraz wpływ na te procesy spowodowane przez wszelkie zagrożenia – jest to szczególnie ważne dla każdej branży od strony klientów.

Przeszło 115 lat funkcjonowania Krakowskiego Banku Spółdzielczego to nie tylko piękna tradycja, ale to przede wszystkim powierzone nam przez Klientów Banku zaufanie, że zgromadzone w Banku aktywa są bezpieczne. Decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania i przystąpieniu do audytu certyfikacyjnego  przez KBS była dla Zarządu Banku czymś naturalnym i koniecznym. Takiego kapitału jakim jest zaufanie należy strzec jak oka w głowie  – mówi Prezes Zarządu KBS Zbigniew Bodzioch.

Jak wyglądało wdrażanie i osadzanie systemu?

Problemy z jakimi Bank musiał się zmierzyć podczas wdrożenia systemu były nie tyle skomplikowane co bardzo złożone – mówi Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Ochrony Danych Osobowych i Utrzymania Ciągłości Działania (Koordynator BCP w latach 2012-2014) Paweł Wąsik.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że najprostszym do spełnienia wymaganiem systemu zarządzania ciągłością działania jest jego testowanie (oczywiście, jeżeli zna się na tyle organizację, że jest się w stanie dobrze planować testy). Trudniejsza sprawa jest z budowaniem świadomości pracowników – nie wystarczy wsparcie samego Kierownictwa. Oczywistym jest to, że system nie może funkcjonować tylko i wyłącznie dla i dzięki pracy Koordynatora BCM. Potrzeba czegoś więcej.

Czy warto szkolić?

Dlatego tak ważne jest ustawiczne szkolenie Pracowników, pokazywanie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami, wreszcie tłumaczenie, że wymagań jakie stawia system nie należy traktować wyłącznie w kategoriach zagrożeń, ale starać się szukać szans na lepsze, sprawniejsze działanie procesu, którym zarządzają. To wszystko zaś sprawia, że w organizacji zaczyna budzić się świadomość.

Moim zdaniem to bardzo ważny, wręcz przełomowy moment przy osadzaniu jakiegokolwiek systemu zarządzania – świadomość wśród Pracowników organizacji, że system naprawdę może funkcjonować, może być częścią naszych działań i wspierać nas codziennie

Czy warto sprawdzić system zarządzania ciągłością działania  poddając go certyfikacji?

Jestem przekonany, że tak. Z satysfakcją chciałbym  podkreślić, że Krakowski Bank Spółdzielczy podjął to wyzwanie i stał się pierwszym Bankiem Spółdzielczym w Polsce, który potwierdził certyfikatem ISO wysoki poziom swoich kompetencji w obszarze zarządzania ciągłością działania. Jest to dla całego Krakowskiego Banku Spółdzielczego niezwykle prestiżowe. Ponadto w wyniku audytu Bank uzyskał od jednostki certyfikującej wiele uwag doskonalących, które to stanowią już wartość samą w sobie.

 

Z perspektywy audytora można powiedzieć, że wyzwanie, przed jakim stanął zespół wdrażający system zarządzania ciągłością działania, było znaczne – powiedział Krzysztof Gawecki, audytor wiodący biorący udział w certyfikacji systemu w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Poprawnie wdrożony system zarządzania w oparciu o normę ISO 22301:2012 daje organizacji wiele korzyści, ale wymaga również szczególnego podejścia podczas wdrażania. Wynika to po części ze wspomnianej już uprzednio potrzeby wykreowania odpowiedniej świadomości wśród całego personelu organizacji, ale również z faktu, że standard ten wymaga bardzo precyzyjnych i podlegających ciągłej aktualizacji mechanizmów szacowania ryzyka oraz dostosowywania ich do zmieniającego się kontekstu działania organizacji, a co za tym idzie ciągłej potrzeby modyfikacji i testowania istniejących planów zapewnienia ciągłości działania.

System ten jest swego rodzaju zaworem bezpieczeństwa na wypadek gdyby niewyobrażalne się jednak wydarzyło. Wymaga to również zabezpieczenia odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych na funkcjonowanie zabezpieczeń. Tym bardziej z uznaniem należy wypowiadać się o Zarządzie Banku, który w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów zdecydował się zarezerwować odpowiednie środki i podjąć ciągły trud organizacyjny, aby zapewnić poczucie komfortu i zaufania do banku ze strony Klientów i innych zainteresowanych stron.

Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Bank wywiązał się z tego zobowiązania bez zarzutu – dodał Krzysztof Gawecki.

Informacja o dacie i miejscu oficjalnego wręczenia certyfikatu przedstawiona zostanie w aktualnościach Krakowskiego Banku Spółdzielczego .

Krakowski Bank Spółdzielczy jest liderem banków spółdzielczych działających w Polsce. KBS to bank o ponad 115-letniej tradycji, oparty wyłącznie o własny polski kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe oraz ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, instytucji, rolników. Krakowski  Bank Spółdzielczy jest jednym z największych banków spółdzielczych w kraju i jedynym samodzielnym bankiem spółdzielczym w Polsce. Jest liderem w rankingach banków spółdzielczych oraz bezpieczeństwa finansowego. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym również Nagrody Prezydenta RP w kategorii Instytucja Finansowa w 2003 roku oraz siedmiokrotnym laureatem Mecenasa Kultury Krakowa. Zaprasza do sieci swoich placówek na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

SGS jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji, uznawanym za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. SGS prowadzi sieć ponad 1850 oddziałów i laboratoriów na całym świecie, zatrudniających ponad 85 tysięcy pracowników.