Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska Sp. z o.o. zaprasza na II edycję Forum Technologii: IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie oraz warsztaty: Konkluzje BAT i raporty początkowe dla pozwoleń zintegrowanych, podczas których reprezentanci firmy wezmą udział w charakterze prelegentów.

Termin i miejsce Forum: 12-13 maja 2016, Hotel Szafran, Czeladź.

W trakcie tegorocznej edycji, szczególna uwaga zostanie skupiona na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych. W trakcie spotkania omówimy będą zagadnienia, jak:

  • Wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych
  • Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw
  • Techniczne i ekonomiczne możliwości dostosowania się do wymagań BAT w polskiej rzeczywistości
  • Konkluzje BAT w kontekście wskaźników efektywności energetycznej
  • Wyzwania w zakresie emisji i uwolnień rtęci do środowiska w kontekście konwencji rtęciowej oraz konkluzji BAT
  • Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin
  • Szanse i możliwości pozyskania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze ochrony środowiska w nowej perspektywie finansowej UE
  • Identyfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego, a także
  • Dostępne techniki i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo w załączonym programie Forum oraz na stronie organizatora - Powermeetings.eu.