Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zakończyła się konferencja IATF, która miała miejsce w Rzymie w dniach 12-13 kwietnia 2016.

W konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli z 44 uznanych przez IATF jednostek certyfikujących (w tym auditorów), 41 globalnych dostawców oraz organizacje członkowskie IATF.
Celem konferencji było dokonanie pierwszego przeglądu standardu Systemu Zarządzania Jakością IATF i proponowanego programu dotyczącego przejścia na nową wersję normy.
Spotkanie było owocne dla wszystkich interesariuszy biorących udział w konferencji. W najbliższych miesiącach IATF przeprowadzi przegląd informacji zwrotnych otrzymanych od interesariuszy.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie dla wybranych dostawców we wszystkich regionach pilotażowej analizy luk.

Zapoznaj się z przygotowanym przez IATF planem przejścia na nową wersję standardu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat usług certyfikacji wg ISO/TS 16949.