Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Publikacja bardzo oczekiwanej normy ISO 45001 prawdopodobnie zostanie opóźniona , gdyż projekt międzynarodowej normy (DIS) nie uzyskał aprobaty komitetu ISO/PC 283.

Pierwszy projekt międzynarodowej normy (DIS) ISO 45001 został udostępniony do publicznych konsultacji 14 stycznia 2016 r. Od 12 lutego do 12 maja wśród odnośnych narodowych organów normalizacyjnych przeprowadzono głosowanie mające na celu zatwierdzenie DIS.

71% członków głosowało za przyjęciem DIS, 28% przeciw, a 1% wstrzymał się od głosu. Do zatwierdzenia DIS potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów przy nie więcej niż jednej czwartej głosów przeciw, przy uwzględnieniu członków wstrzymujących się od głosu.

Konsultacje przeprowadzone w okresie głosowania zaowocowały ponad 3000 komentarzy. Ze względu na liczbę przekazanych opinii prawdopodobne jest, że publikacja tej normy zostanie dodatkowo opóźniona. Na swym następnym, przewidzianym na czerwiec zebraniu, Komitet Projektu ISO/PC283 przeanalizuje uwagi i odniesie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez członków-uczestników podczas głosowania. Po rozwiązaniu tych kwestii Komitet Projektu będzie musiał też zadecydować, czy zaktualizowany dokument można przekazać dalej jako ostateczny projekt międzynarodowej normy (FDIS).

Dalsze informacje

SGS nieprzerwanie uczestniczy w pracach nad nową normą. 

Dalsze informacje i najnowsze wiadomości dotyczące prac nad ISO 45001 oraz harmonogram publikacji zostaną ogłoszone przez SGS, gdy tylko będą dostępne.

Dodatkowe informacje:

Joanna Waberska
CBE Certification Manager
SGS Polska Sp. z o.o.