Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W dniu 9 czerwca 2016 zakończyliśmy dwudniowy proces ponownej oceny PCA w branży AFL w Warszawie (nadzorowanej przez ewaluatorów MLA), w zakresie:

  • Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego
  • Certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin
  • Rozszerzenie Akredytacji w obszarze Certyfikacji GlobalGAP z jednoczesnym przeniesieniem akredytacji z niemieckiej jednostki DAKKS do Polskiego Centrum Akredytacji

Otrzymaliśmy potwierdzenie naszych kompetencji we wnioskowanym zakresie oraz potwierdzenie uzgodnienia wnioskowanego zakresu Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Skontaktuj się z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat posiadanych przez SGS akredytacji.