Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

07 lipca 2016 r. została opublikowana Polska wersja normy ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania i można ją kupić w sklepie PKN

ISO 9001:2015 pozycjonuje nową wersję standardu jako integralną część starań organizacji zmierzających do osiągnięcia szeroko rozumianego celu, jakim jest zrównoważony rozwój i promuje go jako narzędzie służące poprawie ogólnych wyników organizacji. Dokument zachęca, by w ramach wdrożenia opartego na ryzyku zarządzaniu jakością większą uwagę zwrócić na zewnętrzne i wewnętrzne strony zainteresowane oraz podkreśla wagę wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) jako decyzji strategicznej dla danej organizacji. Oprócz zmiany nazwy i pozycji niektórych działań SZJ , wprowadzono inne, nowe, istotne wymagania.

Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 będą miały trzy lata od formalnego opublikowania normy ISO 9001:2015 na przejście na nowe wydanie normy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji proces przejścia zakończy się we wrześniu 2018 roku.

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z Oferty Szkoleń SGS Polska z zakresu ISO 9001:2015:

Serdecznie zapraszamy!