Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W dniu 28.06.2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii z dn. 22.06.2016 r. Dziś 01 lipca 2016 r. ustawa weszła w życie.

Nowelizacja dotyczy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., a wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

 • sposobu wsparcia dla produkcji zielonej energii – czwarty rozdział ustawy o OZE wprowadza zmiany dotyczące m.in. aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas „zielone certyfikaty” oraz wsparcie dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych). W tym zakresie mają być wprowadzone tzw. „koszyki grup technologicznych”
 • powołuje się do istnienia klastry i spółdzielnie energetyczne
 • wprowadza się definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE
 • została rozszerzona definicja prosumenta, tj. oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły
 • prosumenci zamiast taryf gwarantowanych będą otrzymywać tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują, a tą którą pobrali z sieci energetycznej.
  Najmniejsze mikroinstalacje (do 10 kW) otrzymają opust w stosunku 1 do 0,8
 • wprowadza się wymóg spalania biomasy ponad 15 % łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw w instalacjach spalania wielopaliwowego, tj. instalacji wytwarzającej energię elektryczną, ciepło lub chłód, dzięki spaleniu biomasy z paliwem gazowym lub kopalnym. We współspalaniu będzie możliwe wykorzystanie biodegradowalnych odpadów komunalnych i przemysłowych
 • wprowadza się definicję drewna energetycznego do spalania (posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie)
 • wprowadza się tzw. opłatę przejściową, która jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni KDT. Ma ona wzrosnąć z 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie (rocznie to ok 96 zł na gospodarstwo domowe)
 • wprowadzono zapis dotyczący zasad określania obowiązku zakupu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przez operatorów i dystrybutorów tej energii (limity te określi minister energii).

Jednocześnie wiceszef resortu energii Andrzej Piotrowski Planowane zapowiedział kolejne zmiany, zwłaszcza w zakresie prawa prosumenckiego.

Tekst nowelizowanej ustawy.

Źródło: PAP