Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wymagań dla zabawek wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz na rynki egzotyczne.

12 grudnia 2016 w Warszawie, odbyło się szkolenie z zakresu  przepisów prawnych dotyczących zabawek.

W trakcie szkolenia zostały omówione przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa zabawek, z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych, oraz planowanych zmian. Plan szkolenia obejmował omówienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa chemicznego obowiązujących dla zabawek wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej, oraz przegląd przepisów prawnych dotyczących wymagań dla zabawek wprowadzanych na rynki egzotyczne.

W kontekście wymagań dla zabawek przeznaczonych na rynek europejski omówione zostały wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE), ogólnoeuropejskich norm dotyczących zabawek takich jak EN 71 i EN 62115, oraz wymagania Rozporządzenia 1907/2006/WE, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Szkolenie miało również na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zabawek wprowadzanych na rynki egzotyczne; m.in. omówione zostały wymagania: Rozporządzenia Technicznego w Sprawie Zabawek dla Dzieci, oraz zasady przyznawania znaku zgodności G (kraje należące do GCC); wymagania Rozporządzenia Technicznego Mercosur i Norm NM-300 (Brazylia); wymagania Zarządzenia w Sprawie Bezpieczeństwa Zabawek CU TR 008/2011 (Euroazjatycka Unia Gospodarcza); wymagania regulacji JFSL i Normy Bezpieczeństwa Zabawek ST Standard (Japonia); wymagania Self-Regulatory Safety Confirmation System, oraz zasady przyznawania znaku zgodności KC (Korea południowa); wymagania Rozporządzenia 55/M-IND/PER/11/2013 z poprawką 24/M-IND/PER/4/2013, Rozporządzenia 8/M-IND/PER/4/2014 z poprawką 95/M-IND/PER/11/2015, oraz zasady przyznawania znaku zgodności SNI (Indonezja).

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez SGS w zakresie wymagań dotyczących zabawek.