Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS wspiera działania Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Środki te zostaną w całości przeznaczone na realizację projektu Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w roku akademickim 2016/17, tj. organizację interaktywnych wykładów popularyzujących naukę dla  "studentów": 135 dzieci  w wieku 6 - 13 lat, ponadto  corocznych Odczytów Młodych Naukowców, konkursu prac licencjackich oraz uroczystości  zakończenia roku akademickiego 2016/17.

Fundacja  Małopolski Uniwersytet dla Dzieci jest organizacją non-profit, nie prowadząca działalności gospodarczej oraz nie korzystająca ze środków publicznych przeznaczonych na edukację. Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

  • Popularyzowania nauki i edukacji. Rozwijania zainteresowania nauką  jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć.
  • Podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich,  miejsko-wiejskich i małych miast. Tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwości rozwoju i samorealizacji.
  • Zwiększenia znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jakości życia, oraz ukazania i promowania korzyści płynących z wiedzy i edukacji.
  • Popularyzowania idei kształcenia przez całe życie. 

Od 2008 roku mali studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci rozwijają swoje pasje i poszerzają zainteresowania poprzez kontakt z wykładowcami akademickimi i popularyzatorami nauki z kraju i zagranicy. Przez osiem  lat działania Fundacji już ponad 700 dzieci w wieku 6 – 13 lat uczestniczyło w zorganizowanych przez Fundację 120 interdyscyplinarnych  wykładach wygłoszonych przez znane postaci ze świata nauki, sztuki i polityki (wykładowcami na MUdD byli m.in. Leszek Balcerowicz, Marek Safjan, Ryszard Tadeusiewicz i inni).  Fundacja działa w ścisłej współpracy z tzw. Radą Naukową, którą tworzą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk. 

Więcej na temat działań Fundacji oraz programu projektu można znaleźć na stronie www Fundacji

Dziękujemy Fundacji za zaproszenie do udziału w projekcie i trzymamy kciuki za Młodych Naukowców.