Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk wykazał podczas auditu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez SGS w styczniu 2017 spełnienie wymagań standardu BRC Storage & Distribution (BRC S&D). DPRG stał się tym samym 5 w Polsce posiadaczem certyfikatu BRC S&D, a jednocześnie 1 chłodnią w Polsce wyspecjalizowaną w produktach rybołówstwa z tym certyfikatem.

„Zobowiązanie, którego realizacji się podjęliśmy, definiując w 2015 roku Politykę Jakości naszej Chłodni, zakłada m. in. ciągły rozwój jakości świadczonych przez nas usług, potwierdzanych niezależnymi audytami certyfikacyjnymi. Tym bardziej jesteśmy dumni, że jako pierwszy tego typu obiekt portowy w Polsce możemy poszczycić się certyfikatem jakości standardu BRC Storage & Distribution” – mówi Maciej Kisiel – Dyrektor Zarządzający Chłodnią Magazynowo – Przeładunkową Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk (w skrócie Chłodnia Gdańsk). „Nasze działania wynikają z jasno zdefiniowanej strategii rozwoju firmy zakładającej m. in. stworzenie kompleksowej oferty świadczonych usług, wychodzących naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku usług magazynowych towarów wrażliwych temperaturowo” – dodaje Maciej Kisiel.

BRC Storage and Distribution należy do rodziny standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC i jest standardem dedykowanym dostawcom usług w zakresie magazynowania i dystrybucji żywności, opakowań i innych dóbr konsumpcyjnych. Wprowadzony w 2006 roku standard BRC S&D jest uzupełnieniem standardu BRC dla producentów żywności i pozwala na certyfikację bezpieczeństwa żywności oraz zarządzania jakością w łańcuchu dostaw od producenta do detalisty. Celem standardu jest zagwarantowanie integralności produktu oraz zachowania jego jakości i bezpieczeństwa podczas procesów logistycznych.

Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk

Chłodnia Gdańsk posiada unikalny zestaw cech umożliwiających stworzenie kompleksowej i wysokojakościowej oferty obsługi towarów wrażliwych temperaturowo na polskim rynku. Wynika to przede wszystkim ze strategicznego położenia obiektu na terenie międzynarodowego węzła transportowego w ramach paneuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w sąsiedztwie największego polskiego głębokowodnego terminala kontenerowego, jednego z największych w tej części Europy. Sam obiekt posiada także bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego, co w połączeniu z jedynym w Polsce zatwierdzonym Posterunkiem Granicznym Inspekcji Weterynaryjnej obsługującym bezpośrednie wyładunki ryb ze statków rybackich, stanowi unikalną na skale ogólnopolską ofertę logistyczną. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Chłodnia położona jest na Wolnym Obszarze Celnym co pozwala jej klientom na optymalizację kosztową w zakresie opłat celno-skarbowych.

Certyfikat BRC S&D potwierdza funkcjonowanie w przedsiębiorstwie skutecznego systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem w oparciu o HACCP oraz spełnienie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności.

 „Codzienna obsługa towarów składowanych w naszej Chłodni zarówno od strony Biura Obsługi Klienta, jak również i od wewnętrznego systemu magazynowego, stanowiącego swego rodzaju „krwiobieg” organizmu jakim jest Chłodnia, wymaga wystandaryzowanych i sprawdzonych procedur i procesów, które minimalizują ryzyko błędu ludzkiego i tym samym przyczyniają się do coraz to bardziej sprawnej i efektywnej obsługi klientów” – mówi z przekonaniem Tomasz Woźniak – Dyrektor Operacyjny Chłodni Gdańsk i dodaje, że nie jest to tylko jego własna obserwacja, ale konsekwentnie gromadzona i analizowana informacja zwrotna od klientów i kooperantów Chłodni.

Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk

Certyfikacja BRC S&D wzmacnia zaufanie kontrahentów, otwierając nowe możliwości rynkowe, poprawia konkurencyjność, zmniejsza ryzyko skarg i zwrotów oraz związane z nimi koszty, wpływa na wydajność operacyjną i minimalizuje ryzyko odpowiedzialności prawnej poprzez zapewnienie zgodności z przepisami.

Zdaniem Tomasza Grybka – Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości - normy i standardy jakościowe obowiązujące w ramach System Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Chłodni nie tylko przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług i tym samym bezpieczeństwa żywności, ale także zwiększają świadomość pracowników i klientów nt. znaczenia i skuteczności ciągłego doskonalenia procedur i procesów jakościowych. W opinii Tomasza Grybka jest to najlepsza droga do stworzenia modelu biznesowego, dynamicznie reagującego na zmieniające się globalne i lokalne uwarunkowania rynkowe, trendy biznesowe i mody konsumenckie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Certyfikacja BRC Storage and Distribution oferowana przez firmę SGS zapewni Państwa firmie konkurencyjną przewagę demonstrując jej zgodność z wymogami prawnymi i kompetencję w zakresie jakości żywności i bezpieczeństwa produktu. Jako światowy lider w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji dysponujemy siecią o zasięgu ogólnoświatowym, która pozwala nam oferować tę usługę niezależnie od lokalizacji klienta.

„Współpraca Chłodni Gdańsk i SGS Polska to dowód na to jak zaspokojenie niestandardowych oczekiwań rynkowych może przebiec w zgodzie z globalnymi wymogami i standardami certyfikacji, przy obopólnej satysfakcji biznesowej i jakościowej” podsumowuje Maciej Kisiel i z nadzieją dodaje „Życzyłbym sobie, aby większość naszych relacji biznesowych przebiegała w tak harmonijny i konstruktywny sposób”.
 
Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy dokonać certyfikacji Twojej firmy pod kątem zgodności z normą BRC Storage and Distribution.