Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Paryż, jako pierwsze w historii miasto kandydujące do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w roku 2024, uzyskał prestiżowy Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju

Przyznanie go, zgodnie z uznawanym na całym świecie standardem zrównoważonego zarządzania wydarzeniami ISO 20121, oznacza, że Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 mogą być najbardziej ekologicznym wydarzeniem tej rangi w historii.

Komitet Konkursowy Paryż 2024 otrzymał certyfikat ISO 20121 i tym samym stolica Francji stała się pierwszym w historii kandydatem do organizacji igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, który zdołał to osiągnąć.

Certyfikat ten, zgodny z uznawany na całym świecie standardem ISO 20121, jest przyznawany organizatorom wydarzeń, którzy potrafią zagwarantować zrównoważone zarządzanie wielkimi imprezami globalnymi. Przyznanie certyfikatu dobitnie potwierdza, że zespół konkursowy Paryż 2024 sięgnął po najlepsze praktyki, dające pewność, że zrównoważone podejście będzie stanowić centralny punkt stworzonej przez miasto wizji Igrzysk Olimpijskich.

Certyfikat został przyznany przez SGS, czyli światowego lidera branży testów, inspekcji i certyfikacji. W trakcie audytu SGS wskazała cztery obszary o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego, odpowiedzialnego planowania wydarzeń, na których Komitet Organizacyjny Paryż 2024 może poszczycić się doskonałymi wynikami. Były to:

  • Konsultacje społeczne - Komitet Paryż 2024 skonsultował się z szeregiem organizacji związanych z rozwojem społeczeństwa (organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partie polityczne), zasięgając ich opinii dotyczących wszystkich aspektów swej propozycji, tak by zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne planowanie;
  • Zobowiązania wobec interesariuszy - takich jak szkoły, sektor publiczny, organizacje sportowe, przedsiębiorstwa prywatne (wszystkich 17 korporacyjnych partnerów Komitetu Paryż 2024 zaproponowało nowatorskie usługi, pozwalające przygotować nowoczesną, zrównoważoną ofertę, przedstawioną na parcoursdurable.paris2024.org - najnowszy sponsor, tj. SNCF, nie został objęty audytem);
  • Zarządzanie - oferta Paryż 2024 jest zbudowana wokół integralnego kodeksu etycznego, kładącego nacisk na przejrzystość finansową, odpowiedzialność za środowisko naturalne i zrównoważoną innowacyjność;
  • Spuścizna - Igrzyska Paryż 2024 pozostawią Francuzom trwałą spuściznę, obejmującą więcej niż kiedykolwiek zrównoważonych projektów sportowych i przedsięwzięć społecznych;

„Certyfikat ISO 20121 gwarantuje, że Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024
od samego początku będą miały system zrównoważonego zarządzania,
przewyższający oczekiwania MKOl”

- Jerome Lachaze, Dyrektor ds. Zrównoważonego Zarządzania, Paryż 2024

Zrównoważone podejście stanowi serce oferty konkursowej Paryż 2024, a igrzyska te mają być przeprowadzone w najbardziej odpowiedzialny w historii sposób. W ubiegłym roku Paryż umocnił się na pozycji globalnego lidera inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego i walki z globalnym ociepleniem, o czym świadczy przyznanie przez WWF (World Wildlife Fund) nagrody Global Earth Hour City, o którą w 2016 r. ubiegało się jeszcze 125 miast. W sobotę (25 marca 2017 r.) Komitet Konkursowy Paryż 2024 ponownie odegrał kluczową rolę w tegorocznej akcji Earth Hour, kiedy to jego współprzewodniczący Tony Estanguet zgasił światła na Wieży Eiffla, aby podkreślić zaangażowanie Paryża w to globalne wydarzenie, a zarazem zobowiązanie do zorganizowania pierwszy igrzysk olimpijskich, które będą w pełni zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym.

Ponadto w roku 2016 mer Paryża Anne Hidalgo została wybrana na przewodniczącą C40 Cities Climate Leadership Group (związek największych metropolii świata działających na rzecz ochrony klimatu), a przed trzema miesiącami Paryż otrzymał prestiżową nagrodę C40 Cities Award, potwierdzającą, że jest to jedno z najbardziej nowatorskich na świecie miast, gdy chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi.

Ostatnio organizatorzy wszystkich wielkich wydarzeń sportowych we Francji podpisali wraz z komitetem Paryż 2024 i WWF France kartę zrównoważonego rozwoju, w której zobowiązują się do bardziej zrównoważonego podejścia do przeprowadzania takich imprez na obszarze całego kraju.

Koncepcja komitetu Paryż 2024 zakłada też, że 100% widzów będzie podczas igrzysk korzystać z transportu publicznego, dzięki czemu ślad węglowy imprezy będzie o 55% mniejszy niż podczas igrzysk w Londynie w roku 2012, uznawanych za najbardziej ekologiczne z dotychczas przeprowadzonych. Osiągnięcie tego nadałoby Igrzyskom Olimpijskim Paryż 2024 status najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu w historii.

Seine Celebration Paris 2024
Wizualizacja Olimpiady 2024, w przypadku wygranej Paryża


Tony Estanguet, współprzewodniczący komitetu konkursowego Paryż 2024, powiedział:
„Zrównoważony rozwój już od samego początku leży w sercu naszego projektu i zawsze tam pozostanie. Nie jest to cel naszej oferty, ale jej DNA.

Przygotowaliśmy wszechstronny projekt, wyróżniający się niską emisją dwutlenku węgla, odpowiedzialnym zarządzaniem, przejrzystością finansową i wyjątkową spuścizną, która pozostanie po igrzyskach.

Naszą ambicją jest zorganizowanie igrzysk, które pozostawią pozytywny, trwały ślad we francuskim społeczeństwie i ruchu olimpijskim. Certyfikat ISO 20121 daje pewność, że zorganizujemy zrównoważone igrzyska olimpijskie, zgodne z Agendą 2020.”

Jerome Lachaze, Dyrektor ds. Zrównoważonego Zarządzania, Komitet Paryż 2024: „Odpowiedzialność za środowisko jest częścią naszego DNA. Od samego początku pracy nad naszą ofertą kładziemy wielki nacisk na kwestie środowiskowe i kierujemy się postanowieniami Porozumienia Paryskiego. W projekcie Paryż 2024 przedstawiliśmy system zrównoważonego zarządzania, dzięki któremu nasza kandydatura stanowi wzór podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Naszym celem jest wykroczenie poza obecnie obowiązujące standardy poprzez respektowanie Agendy Olimpijskiej 2020 i w efekcie zorganizowanie najbardziej ekologicznych w historii igrzysk olimpijskich. Certyfikat ISO 20121 gwarantuje, że Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 od samego początku będą miały system zrównoważonego zarządzania przewyższający oczekiwania MKOl”,

Zakri Toufik, dyrektor SGS ds. rozwoju, powiedział: „SGS przeprowadziła wszechstronny audyt kandydatury Paryż 2024, obejmujący identyfikację i ocenę ryzyka, dialog z interesariuszami, kontrolę operacyjną i komunikację. Audyt wykazał rzeczywistą zgodność wizji kierownictwa z systemami i procesami wprowadzonymi w celu stworzenia projektu solidnego pod względem ekonomicznym, środowiskowym, socjalnym i społecznym. Wskazano szereg mocnych punktów, w szczególności intensywny dialog z interesariuszami. Od samego zarania, projekt Paryż 2024 kierował się mocnymi wartościami, takimi jak integracja społeczna, rzetelność i przejrzystość."

Dalsze informacje o ofercie Paryż 2024 >>