Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Z przyjemnością informujemy, że SGS Polska dołączyła do wąskiego, elitarnego grona akredytowanych weryfikatorów  środowiskowych EMAS.

Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 oraz rozporządzenia (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25.11.2009 potwierdza wydany przez PCA certyfikat akredytacji weryfikatora EMAS (PL-V-0018).

SGS  jako  akredytowany weryfikator  EMAS może prowadzić weryfikację i walidację środowiskową, niezbędną do rejestracji  we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).  Akredytacja uprawnia do działania w ramach systemu EMAS  w całej Unii Europejskiej.

Akredytowani weryfikatorzy środowiskowi są też jedynymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obowiązkowych audytów zewnętrznych recyklerów odpadów opakowaniowych, a także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania.

Akredytacja weryfikatorów  EMAS ma charakter obligatoryjny na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).

SGS jako światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań oraz certyfikacji dysponuje wszechstronnym zespołem świadczącym wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Certyfikat akredytacji weryfikatora EMAS