Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Liczba aktualnych certyfikatów ISO dot. systemów zarządzania wzrosła o 8% w 2016 roku w porównaniu do roku 2015, zgodnie z najnowszymi wynikami badania ISO.

Badanie „ISO Survey” to coroczne badanie liczby ważnych certyfikatów ISO wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące na całym świecie (na dzień 31 grudnia 2016 r.).

W badaniu ISO 2016 odnotowano 1 643 529 certyfikatów, w porównaniu z 1 520 368 w roku poprzednim.

Najwięcej certyfikatów dotyczyło systemu zarządzania jakością ISO 9001, a następnie normy zarządzania środowiskowego ISO 14001, systemu jakości w branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Zainteresowanie tym ostatnim nie wzrosło jednak w stosunku do roku poprzedniego, może się to wiązać z faktem rozwoju certyfikacji normy FSSC 22000.

Wyniki dla 11 norm przestawiają się następująco:

 

Źródło: https://www.iso.org/the-iso-survey.html

W związku ze zmianą regulacji prawnych najwyższym procentowo wzrostem cieszyły się certyfikacje w obszarach zarządzania energią (ISO 50001)  oraz bezpieczeństwa informacji i usług IT (ISO 27001 oraz ISO 20000). Znaczący procentowo wzrost dotyczył również certyfikacji systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301.

W Polsce liczba certyfikatów takich jak ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 27001 rośnie procentowo szybciej niż w Europie, czy na świecie – wynika to zapewne faktu, że nadal mamy znacząco mniej wydanych certyfikatów niż takie kraje jak Niemcy, UK, Włochy czy Chiny.

Liczba wydanych certyfikatów ISO 50001 (system zarządzania energią) wzrosła u nas w ostatnim roku znacząco - głównie z uwagi na nową ustawę o efektywności energetycznej (promowała ona przedsiębiorców, którzy zamiast wykonywać audyty energetyczne co 4 lata, wybrali systematyczne podejście i certyfikowali ISO 50001). 

Wzrost procentowy certyfikacji na świecie przedstawia poniższy wykres: 

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie ISO: https://www.iso.org/the-iso-survey.html