Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

15 września 2018 roku kończy się trzyletni okres przejściowy, w którym wszystkie organizacje certyfikowne zgodnie z poprzednimi wersjami norm ISO 9001 oraz ISO 14001 musza zostać zweryfikowane na zgodność z nowymi wydaniami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Przejście na nowe normy może nastąpić w ramach auditu nadzoru, auditu recertyfikacyjnego lub dodatkowego auditu specjalnego. IAF podjeła uchwałę, na mocy której od 15 marca 2018 roku wszystkie audity muszą być prowadzone wyłącznie na zgodność z nowymi wydaniami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Uchwała ma na celu zmobilizowanie organizacji, które potrzebują uaktualnienia do nowych wersji wiodących na świecie standardów.

Należy pamiętać, że 15 września 2018 roku wraz z końcem okresu przejściowego wygasa ważność certyfikatów zgodnych ze starymi wydaniami norm, co może mieć negatywny wpływ na dostęp firmy do rynków zbytu. Każda organizacja, która musi przejść do nowej wersji ISO 9001 i ISO 14001 powinna jak najszybciej skontaktować się z jednostką certyfikującą w celu uzgodnienia szczegółów auditu.

Już dziś skontaktuj się z lokalnym biurem SGS i rozpocznij proces przejścia na ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

IAF

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 90 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 2000 biur i laboratoriów na całym świecie.

IAF to międzynarodowa organizacją zrzeszająca krajowe jednostki akredytujące, działająca na rzecz opracowania zasad i praktyk w zakresie przeprowadzania ocen zgodności.