Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Food safety
11 października 2017 odbył się IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności „Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie”. Wydarzenie to organizowane jest przez IFS Office Central & Eastern Europe, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, międzynarodową organizację logistyczną CSCMP oraz Biuro Promocji Jakości. Jednym z jego sponsorów był SGS Polska.


Reprezentantem SGS podczas tego wydarzenia był ekspert w zakresie certyfikacji – Paulina Piskorska. Podzieliła się ona z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem podczas panelu dyskusyjnego „Rola Standardów Zapewnienia Jakości z perspektywy oczekiwań sieci handlowych, odbiorców zagranicznych oraz konsumentów”. Dyskusja stanowiła doskonały moment na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami, oraz zapotrzebowaniem i rolą standardów prywatnych i publicznych w zrównoważonym rozwoju firm. W wydarzeniu brali udział również eksperci z zakresu certyfikacji pierwotnej i badań laboratoryjnych z działów AFL oraz CBE.


W Kongresie wzięło udział 600 uczestników: przedstawiciele producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, banki, firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy, dyrektorzy eksportu, dyrektorzy finansowi, firmy logistyczne, przedstawiciele służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultanci, firmy ubezpieczeniowe, przedstawiciele nauki.


Myślą przewodnią tegorocznego Kongresu było podkreślenie kwestii związanych z globalizacją i multikryterialnością podejścia do bezpieczeństwa żywności. Światowej skali problemem jest z jednej strony przeludnienie i z drugiej strony próbujące mu sprostać ilościowe podejście do żywności. Kongres przypomniał, że ilość nie może zwiększać zagrożeń ze strony żywności przestającej być bezpieczną.

Przyszłoroczny Kongres planowany jest na dzień 6 listopada 2018 r. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję wziąć w nim udział i podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem i wiedzą z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności.