Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
jpg

Firma Woodwaste Sp. z o.o., czołowy producent i dystrybutor peletów drzewnych i rolnych została wyróżniona pierwszym w Polsce certyfikatem w zakresie produkcji peletów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat został wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. w systemie KZR INiG, który zawiera wymagania podane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Certyfikat KZR INiG daje jego posiadaczowi szereg korzyści:

  • Udowadnia spełnienie wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED.
  • Potwierdza zgodność z wymaganiami polskich i unijnych przepisów prawnych.
  • Pozwala na sprzedaż biomasy (surowca oraz przetworzonej), jako towaru zrównoważonego.

System KZR INiG ma zasięg globalny i obejmuje wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów, w tym m.in. producentów rolnych, przetwórców biomasy oraz dostawców paliw silnikowych na rynek.
SGS Polska posiada uprawnienia do prowadzenia procesów certyfikacji systemu KZR INiG nadane przez właściciela i administratora systemu Instytut Nafty i Gazu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak przystąpić do procesu certyfikacji KZR INiG.