Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
SafeGuardS Sweet baby holding bottle and drinking water

UE proponuje wprowadzić dalsze poprawki do projektu rozporządzenia dotyczącego BPA w odniesieniu do "tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością" oraz "lakierów lub powłok do kontaktu z żywnością". Nowe przepisy, jeśli zostaną zatwierdzone, mogłyby wejść w życie pod koniec 2018 r.

6 września 2017 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) przedstawiła poprawiony wniosek Unii Europejskiej (UE) w sprawie zmiany projektu legislacyjnego dotyczącego bisfenolu A (BPA) w "tworzywach sztucznych do kontaktu z żywnością" oraz "materiałach i wyrobach powlekanych lub lakierowanych do kontaktu z żywnością".

Proponowana zmiana [1] notyfikowana w dokumencie WTO nr 17-4734 [2] z dnia 6 września 2017 r. oraz w G/SPS/N/EU/159/Add. 1, zmienia projekt rozporządzenia w dokumencie WTO nr 16-1443 [3] z dnia 14 marca 2016 r. Projekt tego rozporządzenia zawierał szereg istotnych zmian do rozporządzenia (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym:

  • Zaostrzenie limitu migracji BPA z 0,6 mg/kg do 0,05 mg/kg,
  • Rozszerzenie proponowanego limitu migracji 0,05 mg/kg dla BPA na materiały i wyroby lakierowane lub powlekane mające kontakt z żywnością,
  • Wymaganie unijnej Deklaracji Zgodności (DoC) dla materiałów i wyrobów lakierowanych lub powlekanych do kontaktu z żywnością,
  • Zakaz migracji BPA w tworzyw sztucznych (również powlekanych i lakierowanych) do kontaktu z żywnością przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci w przypadku rodzajów żywności objętych rozporządzeniem (UE) nr 609/2013.

27 września 2017 r. WTO ogłosiła drugą poprawkę do projektu rozporządzenia UE dotyczącego bisfenolu A (BPA) w "tworzywach sztucznych do kontaktu z żywnością" oraz "materiałach i wyrobach powlekanych lub lakierowanych do kontaktu z żywnością". Ta ostatnia zmiana, załączona do dokumentu WTO nr 17-5152 [4] i notyfikowana w G/SPS/N/EU/159/Add. 2, zawiera jedną istotną poprawkę w stosunku do pierwszego wniosku (dokument WTO nr 17-4734), polegającą na rozszerzeniu zakazu stosowania BPA w butelkach do karmienia niemowląt z poliwęglanu (PC) także na kubki lub butelki przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci wykonane z PC.

Wiele spośród proponowanych poprawek w dokumencie WTO nr 17-4734 pozostaje niezmienionych. Zakaz stosowania BPA w butelkach z poliwęglanu do karmienia niemowląt również pozostaje niezmieniony na mocy rozporządzenia (UE) nr 321/2011.

Przepisy nowego rozporządzenia, jeśli zostaną zatwierdzone, będą mogły wejść w życie pod koniec 2018 r.

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze punkty drugiego zmienionego wniosku w dokumencie WTO nr 17-5152 w zestawieniu z wymaganiami dotyczącymi migracji BPA w rozporządzeniu (WE) 10/2011.

Podstawa prawna Zakres Limity migracji BPA Data uprawomocnienia
Rozporządzenie (WE) nr 10/2011 Tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością ≤ 0.6 mg/kg Styczeń 2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 10/2011 (dokument WTO nr 17-5152) Tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością ≤ 0.05 mg/kg 6 miesięcy od daty wejścia w życie(potencjalnie koniec 2018)
Lakierowane/powlekane materiały i wyroby do kontaktu z żywnością ≤ 0.05 mg/kg
Kubki lub butelki przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci wykonane z PC Zabroniona (zawartość BPA)
Lakierowane/powlekane materiały i wyroby przeznaczone dla małych dzieci do kontaktu z żywnością zdefiniowaną w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 Zabroniona

Uwaga:

Tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością oraz lakierowane lub powlekane materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie nowych regulacji, mogą pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

BADANIA MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zainteresowanych badaniami prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42