Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

 
ROZPORZĄDZENIE NR 995/2010 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej (EUTR).

Rozporządzenie EUTR obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej od 3.03.2013 roku. Od tej daty wymagane jest wykazanie pochodzenia i udokumentowanie legalności pozyskania drewna, które w postaci surowej lub przetworzonej wprowadzane jest na rynek krajów Unii Europejskiej.

DLACZEGO WPROWADZONO ROZPORZĄDZENIE EUTR W UE?
Wprowadzenie Rozporządzenia EUTR wynika z konieczności ograniczenia handlu na rynku Unii Europejskiej drewnem, biomasą i wyrobami z drewna, które zostało nielegalnie pozyskane. Wprowadziło ono mechanizmy kontrolujących pochodzenie drewna, w celu ochrony zasobów naturalnych na całym świecie i zezwala na obrót drewnem i wyrobami wyłącznie z drewna gatunków drzew niezagrożonych wyginięciem. W tym zakresie Rozporządzenie EUTR nawiązuje do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES oraz do Rozporządzenia dotyczącego zezwoleń na przywóz drewna do Unii Europejskiej FLEGT.

KOGO DOTYCZĄ WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA EUTR?
Rozporządzenie EUTR określa obowiązki i wymagania dla podmiotów sprowadzających (Podmiot) z krajów spoza Unii Europejskiej oraz handlujących tymi produktami (Podmiot handlowy) na terenie Unii Europejskiej. Lista wyrobów nim objętych została określona w Załączniku I do Rozporządzenia i dotyczy takich grup produktów jak m.in.: drewno okrągłe, podkłady kolejowe, tarcice, forniry, podłogi, płyty drewnopochodne (MDF, OSB, wiórowe, pilśniowe, inne), sklejki, skrzynie i inne opakowania drewniane, beczki, gonty, ścier z drewna, papier, tekturę, meble drewniane, budynki prefabrykowane, biomasę na cele energetyczne i opałowe.
Rozporządzenie wraz z Załącznikiem I dostępne jest TUTAJ.


JAKIE OBOWIĄZKI ROZPORZĄDZENIE EUTR NAKŁADA NA MOJĄ FIRMĘ?

W Rozporządzeniu EUTR zostały zdefiniowane obowiązki, jakie musi spełnić Podmiot (inaczej Operator logistyczny) oraz Podmiot handlowy.

Podmiot, czyli firma która jako pierwsza wprowadza drewno, biomasę i wyroby z drewna na teren Unii Europejskiej ma obowiązek upewnić się, że sprowadzone drewno i wyroby nie pochodzą z nielegalnie pozyskanego drewna. Oprócz tego Podmiot ma obowiązek wdrożyć System Zasad Należytej Staranności (SZNS).

Podmiot handlowy jest to firma, która stanowi kolejne ogniwo w łańcuch dostaw produktów drzewnych na terenie krajów Unii Europejskiej i może wykazać się dokumentami zakupu drewna lub wyrobów od podmiotów zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Jest on zobowiązany do zbierania i przechowywania informacji i dokumentów handlowych dotyczących produktów drzewnych, których obrotem ta firma się zajmuje.

W obu przypadkach dokumenty handlowe muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY WDROŻYĆ SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI?
Do wdrożenia SZNS zobowiązany jest Podmiot – wprowadzający materiały na rynek UE po raz pierwszy. Szczegółowe wytyczne w zakresie tego systemu zostały zapisane w Artykule 6 Rozporządzenia EUTR. Polega on na zbieraniu informacji o pochodzeniu drewna zużytego do produkcji importowanych do UE wyrobów podlegających rozporządzeniu (wprowadzających materiały po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej), ocenie ryzyka nielegalności pozyskania tego drewna i zapobieganiu wystąpienia takiego ryzyka. Podstawowymi elementami składowymi Systemu Zasad Należytej Staranności są więc: dostęp do informacji, ocena ryzyka, ograniczenie ryzyka.

Oprócz tego Podmiot ma obowiązek utrzymywać i regularnie oceniać wdrożony system oraz przechowywać wszystkie zapisy i dokumenty przez okres 5 lat.

KTO MOŻE SKONTROLOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ W ZAKRESIE EUTR?
W ramach Rozporządzenia EUTR, w celu skutecznego wdrożenia wymagań prawnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, powołane zostały tzw. Właściwe Organy. W Polsce funkcję Właściwego Organu pełni Ministerstwo Środowiska, które delegowało zadania kontrolne wynikające z Rozporządzenia EUTR do Inspekcji Ochrony Środowiska. W zakresie kontroli Inspekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek sprawdzić, czy dany Podmiot lub Podmiot handlowy spełnia wymagania rozporządzenia. Współpracuje ona w tym zakresie ze Służbą Celną.

Zakres kar jest dotkliwy i w Polsce wynosi on od 5 000 zł do 200 000 zł, włącznie z przejęciem towaru, w przypadku którego są dowody na to, że wyprodukowany został z drewna nielegalnie pozyskanego.

CO TO JEST ORGANIZACJA MONITORUJĄCA I JAKIE SĄ JEJ ZADANIA W RAMACH EUTR?
Organizacje Monitorujące zostały powołane w celu wsparcia rozwoju wymagań Rozporządzenia EUTR w krajach Unii Europejskiej.
SGS uzyskał statut Organizacji Monitorującej (OM), który został jej nadany przez Komisje Europejską.

Jako Organizacja Monitorująca, SGS jest uprawniony do:

  • udostępniania zgodnego z Rozporządzeniem EUTR systemu zasad należytej staranności (SZNS),
  • weryfikacji poprawności SZNS
  • certyfikacji SZNS oraz systematycznej jego oceny.

Organizacja Monitorująca może udzielać również konsultacji i szkoleń w zakresie Rozporządzenia EUTR.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z SGS
SGS to wiodąca na świecie niezależna Organizacja Monitorująca świadcząca usługi w zakresie certyfikacji obszarów leśnych, kontroli pochodzenia produktów leśnych, biomasy na cele energetyczne. Jesteśmy obecni w każdym regionie świata, zaś nasi pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające na skuteczne i niezawodne działanie w ramach globalnego rynku.

W ramach EUTR oferujemy usługi obejmujące:

  • Szkolenia — aby pomóc organizacjom w zrozumieniu ich roli w zakresie EUTR,
  • Opracowanie i wdrożenie efektywnego SZNS, który ułatwi osiągnięcie zgodności z prawnymi wymaganiami,
  • Audytowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
  • Usługi w zakresie audytu opartego na naszych wytycznych EUTR,
  • Audyty łańcucha dostaw,
  • Określone przez klienta usługi audytowe,
  • Certyfikacje — certyfikacje kontroli pochodzenia, w tym weryfikacje poprawności oceny ryzyka, a także kompletności udokumentowania legalności pochodzenia i pozyskania drewna.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie Rozporządzenia EUTR mogą pomóc Twojej firmie.
Więcej informacji na temat usługi możesz znaleźć TUTAJ. Termin najbliższego szkolenia z zakresu EUTR znajdziesz w harmonogramie.

Autor: Ilona Olsztyńska, SGS Polska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP)
Auditor wiodący w zakresie EUTR, FSC, Biomasy na cele energetyczne.
Globalny Recenzent Techniczny w zakresie EUTR.