Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Robert Daniluk

W 2009 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wydała normę ISO 31000 dającą wskazówki i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem. Rodzina norm 31000 ma na celu pomoc organizacjom w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyk oraz wskazuje listę metod postępowania z nimi. ISO 31000 skierowana jest do wszystkich organizacji niezależnie od ich wielkości, branży czy sposobu zarządzania. Norma jest uniwersalna, ale też bardzo ogólna.

Konferencja Promowa SGS jest niepowtarzalną okazją, aby poznać konkretne przykłady rozwiązań stosowanych przez największe firmy i uczyć się od najlepszych.

Przedstawiamy gościa specjalnego Konferencji - Pan Robert Daniluk, QSS Director w Lyreco Polska S.A., zgodził się opowiedzieć uczestnikom o zarządzaniu ryzykiem w firmie, która jest liderem na rynku artykułów biurowych w Europie.

Pan Robert Daniluk jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w zintegrowanych systemach zarządzania. Absolwentem UMCS w Lublinie i Politechniki Warszawskiej.
Zdobywał doświadczenie w BRE Banku (mBank) oraz Inter Polska. W Lyreco Polska od 2004, wchodząc w skład Kadry Zarządzającej Spółki, jest odpowiedzialny za obszary zarządzania jakością, bezpieczeństwa, BHP, środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Równolegle do aktywnego życia zawodowego, realizuje się jako wykładowca uniwersytecki w obszarze Systemów Zarządzania i CSR.

Poproszony o kilka słów wprowadzenia do case study, nasz gość specjalny powiedział:

"Norma ISO 31000 dostarcza zasady i ogólne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem. Z kolei ISO 31010 – Zarządzanie ryzykiem – podaje możliwe do zastosowania metody szacowania ryzyka… nie podaje natomiast, która z tych metod jest najlepsza dla danej organizacji… W Lyreco wypracowany został model bazujący na doświadczeniu wielu krajów, a dzięki temu najlepiej dopasowany do realiów firmy. W wykładzie zostanie poruszony sposób dojścia do tego rozwiązania, jak również praktyczne przykłady jego wykorzystania. Istotnym elementem tego procesu było włącznie elementów środowiskowych i CSRowych w tej metodyce, co często jest pomijane. Pokazane zostaną wzloty i trudne elementy, jakie towarzyszyły wprowadzaniu zasad zarządzania ryzykiem do organizacji."

Wszystkich zainteresowanych tak ciekawie zapowiadającym się spotkaniem z naszym gościem, a także tematem zarządzania ryzykiem zapraszamy na Konferencję Promową.

Więcej informacji: www.konferencjesgs.pl